Gŵyl Trefynwy / Monmouth Festival

Gŵyl Trefynwy / Monmouth Festival
Dyma un o wyliau cerddoriaeth am ddim mwyaf Ewrop sydd yn cael ei chynnal gan sefydliad gwirfoddol dielw. Mae’r Prif Lwyfan yr ŵyl wedi ei leoli ar waelod y dref yn hen fase parcio’r farchnad wartheg. Fe dewch chi o hyd i’r prif leoliadau eraill yn Nhafarn y Three Horseshoes ac Eglwys y Santes Fair. Mae hefyd digwyddiadau eraill yr ŵyl yn cael ei chynnal yn The Savoy Theatre, The Old Nags Head a Gwesty Riverside.

A Not For Profit volunteer run organisation staging one of Europe’s longest running & largest FREE music festival. The Festival’s Main Stage is situated at the bottom of town in what was the old cattle market car park. Other Main venues are found at The Three Horseshoes Pub and St. Mary’s Church. The Fringe Festival events can be found at The Savoy Theatre, The Old Nags Head and The Riverside Hotel.
Mis / Month:
Gorffennaf neu Awst / July or August
Lleoliad / Location:
Trefynwy / Monmouth