Les Barker

Les Barker
Bardd dwyieithog, athrylith gomig a ffefryn gwyliau gwerin. Mae Les Barker yn ysgrifennu cerddi rhyfedd. Mae’n wreiddiol o Fanceinion ond nawr mae’n Gymro. Mae wedi ysgrifennu 77 o lyfrau sydd yn gwerthu nifer o gopïau mewn perfformiadau gan nad yw’r gynulleidfa yn gallu credu beth maent newydd glywed.

Bilingual poet, comic genius, folk festival favourite, born-again Welshman. Les Barker writes strange poems and comes from originally from Manchester, but he’s now Welsh. He was an accountant before he became a professional idiot. He’s written 77 books, which sell in large numbers at his gigs because people don’t quite believe what they’ve just heard.
Tagiau / Tags: