Folk on the Farm

Folk on the Farm
Mae Folk on the Farm yn ŵyl a gynhaliwyd yn flynyddol ar Fferm Tyddyn Môn yn Ynys Môn i gefnogi elusen Tyddyn Môn.

Folk on the Farm is a folk festival held annually at Tyddyn Môn Farm on the Isle of Anglesey in support of the charity Tyddyn Môn.
Mis / Month:
Gorffennaf / July
Lleoliad / Location:
Brynrefail