Fiddle Festival of Wales

Fiddle Festival of Wales
Dechreuodd yr Ŵyl Ffidil fel rhan o Ŵyl Penfro yn 2005. Daeth yr ŵyl penwythnos gweithdau, gyda’r Cystadleuaeth Ffidil Geltaidd Gymreig, yn 2005 a 2006. Yn 2007, tyfodd y digwyddiad eto, a daeth y Gŵyl Ffidil Cymru gyntaf, o fewn y Ganolfan Stagbwll tan 2010. Tiwtoriaid a ffidilwyr o amrywiaeth o gefndiroedd gwahanol yn bresennol o benwythnos cerddoriaeth hyfryd.

The Fiddle Festival grew from the Welsh Celtic Fiddle Workshop Weekend, which began in 2005 as part of the Pembroke Festival, to accompany the Welsh Celtic Fiddle Competition. 2007 was the inaugural Fiddle Festival of Wales. Held at the National Trust Stackpole Centre until 2010, the event attracted international tutors and fiddlers from many walks of life, for a wonderful weekend of music-making.
Mis / Month:
Medi / September
Lleoliad / Location:
Amrywiol / Various