Devauden Festival

Devauden Festival
Mae Gŵyl Devauden yn ddigwyddiad a gynhaliwyd yng nghanol Sir Fynwy sy’n addas i deuluoedd. Mae’r ŵyl yn rhedeg o nos Wener a drwy’r dydd Sadwrn. Mae’r tair llwyfan yn arddangos perfformwyr talentog lleol de Cymru ac ardaloedd cyfagos.

The Devauden Festival is a family-friendly event set in the heart of Monmouthshire. Running Friday night and all of Saturday, three stages feature a wide range of some of the best local talent from across South Wales and surrounding areas.
Mis / Month:
Mai / May
Lleoliad / Location:
Devauden