Cardiff Folk Club

Cardiff Folk Club
Yng Nghlwb Gwerin Caerdydd ein nod yw arddangos cymysgedd o artistiaid gwerin ac acwstig gorau y gallwn ddod o hyd iddynt. Rydyn ni’n tueddu i newid bob yn ail bob mis rhwng gigs a nosweithiau llawr agored er mwyn rhoi cyfle i bobl newydd berfformio i gynulleidfa gynnes a chefnogol.
2021: Ewch i dudalen Facebook y clwb i weld diweddariadau.

At Cardiff Folk Club our aim is to provide you with the best folk, roots and acoustic music we can find, with a mix of upcoming and established artists, both local and from further afield. We tend to alternate each month between gigs and open floor spots to give newbies a chance to perform to a warm and supportive audience.
2021: Head to the club’s Facebook page to see updates.
Lleoliad / Location:
Caerdydd / Cardiff