Band y Braichmelyn

Band y Braichmelyn
Mae gan Band y Braichmelyn dros ugain mlynedd o brofiad yn rhedeg ceilidhs a thwmpathau llwyddiannus.
Mae’r band craidd yn cynnwys acordion, banjo (a/neu gitâr) a gitâr fas. Mae hwn yn llwyddo cynhyrchu sŵn trawiadol a bywiog sy’n gallu ymateb i’r dawnswyr. Rydym yn chwarae cymysgedd o gerddoriaeth o ar draws Prydain ar gyfer dawnsio. Os hoffech i ni chwarae cerddoriaeth yn bennaf o un wlad gadewch i ni wybod.
Os hoffwch i’r band gynnwys ffidil allwn, fwy na thebyg, cael gafael ar rywun. Os ydyn yn gyfarwydd â’r lleoliad (rydym wedi chwarae yn rhan fwyaf o’r rhai lleol) allwn eich cynghori ynglŷn â nifer o elfennau eraill.

Band Y Braichmelyn have over twenty years experience of running successful ceilidhs and twmpathau.
The core line-up of the band is button accordion, banjo (and/or guitar), and bass guitar. This gives a punchy, lively sound that can react to the dancers. The music we play and the dances we do are usually a mixture from around the British Isles. If you’d like us to bias it towards a particular country then just let us know.
If you are particularly keen that the band includes a fiddle we can probably oblige; if we know the venue (we’ve played most of the usual local ones) we’ll be able to advise on many other points.

Tagiau / Tags: