Gwyliau / Festivals

Sesiwn Fawr Dolgellau
Mae Sesiwn Fawr Dolgellau yn arddangos y gorau o gerddoriaeth gwerin Cymru mewn ffordd hynod arbennig.
Sesiwn Fawr Dolgellau is a festival that showcases the best folk and Welsh music artists in a very special way.
Mis / Month:
Gorffennaf / July
Lleoliad / Location:
Dolgellau
Festival of the Celts
Cerddoriaeth wych, gwersyll grêt a llawer o weithdai ynghyd a chwrw.
Great music fab campsite and lots of workshops to go with the real ales.
Mis / Month:
Medi / September
Lleoliad / Location:
Ammanford
Between the Trees
Mae Between The Trees yn ŵyl ddi-elw sy’n digwydd ar safle coetir 100 erw yn ne Cymru.
Between The Trees is a not-for-profit festival set in a 100 acre, woodland site in South Wales.
Mis / Month:
Awst / August
Lleoliad / Location:
Merthyr Mawr
Gŵyl Pendraw’r Byd
Gŵyl llawn cerddoriaeth a gweithgareddau eraill yn Aberdaron, Pwllheli.
A festival full of music and other activities in Aberdaron, Pwllheli.
Mis / Month:
Awst / August
Lleoliad / Location:
Aberdaron
National Eisteddfod
Yn cael ei gynnal yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o gelfyddydau Cymru a’r Gymraeg.
Held during the first week of August every year, the National Eisteddfod is a celebration of the culture and language in Wales.
Mis / Month:
Awst / August
Lleoliad / Location:
Amrywiol / Various
Green Man
Green Man is a festival full of music.
Mae Green Man yn ŵyl llawn cerddoriaeth.
Mis / Month:
Awst / August
Lleoliad / Location:
Crickhowell
Fiddle Festival of Wales
Dechreuodd yr Ŵyl Ffidil fel rhan o Ŵyl Penfro yn 2005.
The Festival grew from the Welsh Celtic Fiddle Workshop Weekend, which began in 2005.
Mis / Month:
Medi / September
Lleoliad / Location:
Amrywiol / Various
Rudry Music Festival
Mae Off the Beaten Track – Gŵyl Gerdd Rudry yn ŵyl gymunedol.
Off the Beaten Track – Rudry Music Festival is a community festival.
Mis / Month:
Gorffennaf / July
Lleoliad / Location:
Rudry
Musicfest Aberystwyth
Mae arfordir ysblennydd Bae Ceredigion yng ngorllewin Cymru yn gefndir gwych ar gyfer yr wythnos ysbrydoliedig hon.
The spectacular coastline of Cardigan Bay in West Wales is a fine backdrop for this inspirational week.
Mis / Month:
Gorffennaf / July
Lleoliad / Location:
Aberystwyth
Llangollen International Eisteddfod
Bob blwyddyn ers 1947 mae Llangollen wedi cynnal un o wyliau diwylliannol mwyaf ysbrydoledig y byd.
Every summer since 1947 Llangollen has staged one of the world’s most inspirational cultural festivals.
Mis / Month:
July / Gorffennaf
Lleoliad / Location:
Llangollen
Gŵyl Trefynwy / Monmouth Festival
Dyma un o wyliau cerddoriaeth am ddim mwyaf Ewrop sydd yn cael ei chynnal gan sefydliad gwirfoddol dielw.
A Not For Profit volunteer run organisation staging one of Europe’s longest running & largest FREE music festival.
Mis / Month:
Gorffennaf neu Awst / July or August
Lleoliad / Location:
Trefynwy / Monmouth
Folk on the Farm
Mae Folk on the Farm yn ŵyl a gynhaliwyd yn flynyddol ar Fferm Tyddyn Môn.
Folk on the Farm is a folk festival held annually at Tyddyn Môn Farm.
Mis / Month:
Gorffennaf / July
Lleoliad / Location:
Brynrefail
Folk at the Hall
Mae Folk at the Hall yn ŵyl teuluol yng Ngogledd Cymru.
Folk at the Hall is a small family-run festival in North Wales.
Mis / Month:
Gorffennaf / July
Lleoliad / Location:
Trelawnyd
Gower Folk Festival
Ymunwch â ni am dridiau o gerddoriaeth werin wych ym Mhenrhyn Gŵyr.
Join us for three days of fantastic folk music on the beautiful Gower Peninsula.
Mis / Month:
Mehefin / June
Lleoliad / Location:
Gŵyr / Gower
Fire in the Mountain
Mae Tân yn y Mynydd yn ŵyl sy’n cael ei gynnal ger Aberystwyth.
Fire in the Mountain is a festival held near Aberystwyth.
Mis / Month:
Mehefin / June
Lleoliad / Location:
Aberystwyth
Tredegar House Folk Festival
Os ydych chi’n ymwelydd rheolaidd â Gŵyl Werin Tŷ Tredegar, byddwch chi’n gwybod beth i’w ddisgwyl … llond lle o hwyl o’r dechrau i’r diwedd.
If you’re a regular visitor to the Tredegar House Folk Festival, you’ll know what to expect…end-to-end fun.
Mis / Month:
Mai / May
Lleoliad / Location:
Duffryn
Gŵyl Werin Abergwaun- Fishguard Folk Festival
Mae’r digwyddiad bron am ddim yn llwyr gyda pherfformiadau, sesiynau, gweithdai a theithiau cerdded.
It is an almost entirely free event, with concerts, sessions, workshops, walks, and whatever further jollity we can think up.
Mis / Month:
Mai / May
Lleoliad / Location:
Abergwaun / Fishguard
Devauden Festival
Mae Gŵyl Devauden yn ddigwyddiad a gynhaliwyd yng nghanol Sir Fynwy.
The Devauden Festival is a family-friendly event set in the heart of Monmouthshire.
Mis / Month:
Mai / May
Lleoliad / Location:
Devauden
Cwlwm Celtaidd
Penwythnos llawn o cerddoriaeth, canu a dawnsio Celtiadd.
A full weekend of Celtic music, song and dance.
Mis / Month:
Mawrth / March
Lleoliad / Location:
Porthcawl