Perfformiad

9Bach
Dark, atmospheric, drum, bass, and guitar grooves, melodic, angelic harp, with beautiful yet haunting melodies, sung exquisitely in Welsh.
Cerddoriaeth dywyll, atmosfferig, bas, drymiau, rhythmau gitâr, telyn, alawon prydferth hudol yn cael eu canu yn grefftus yn Gymraeg.
Alaw
Wedi eu disgrifio gan gylchgrawn Songlines fel ‘Supergroup Cymreig’, mae Alaw yn dri cerddor blaenllaw sy’n dod a’u cyfoeth o brofiad tuag at eu hangerdd cyffredin- cerddoriaeth draddodiadol Cymru.
Described by Songlines magazine as a “Welsh supergroup”, ALAW is three leading musicians who bring a wealth of experience to a shared passion – the traditional music of Wales.
Allan yn y Fan
Cafodd Allan yn y Fan ei ffurfio yn 1996 ac yn cael adnabod fel un o fandiau traddodiadol mwyaf blaenllaw Cymru.
Since their formation in 1996 Allan Yn Y Fan has carved out a reputation as one of Wales’ foremost traditional bands.
Gwenan Gibbard
Gwenan is a harpist and singer who performs Welsh traditional music, specialising in the unique art of ‘Cerdd Dant’, the ancient form of singing Welsh poetry to the accompaniment of the harp, and is one of the few people who performs this music accompanying herself.
NoGood Boyo
Nid yw NoGood Boyo yn fand traddodiadol nodweddiadol. Gyda’u gefndiroedd yn gwerin, pop, roc ac EDM, mae nhw’n cymryd y gerddoriaeth a’r parti i ble bynnag ewn nhw.
NoGood Boyo are not your typical trad group. With their backgrounds in folk, pop, rock and EDM, they take their music and the party wherever they go.
VRï
Ffurfiodd VRï yn Haf 2016 er mwyn arbrofi gyda ffordd siambr-gwerin o berfformio cerddoriaeth Gymreig.
VRï formed in the summer of 2016 to explore the possibilities of a ‘chamber-folk’ style of playing welsh music.