Harps

Greville Hunt
Telynau Bach wedi’u gwneud â llaw yng nghalon Dyffryn Gwy.
Handcrafted Small Harps from the heart of the Usk Valley
Telynau Teifi Harps
Mae menter Telynau Teifi yn cynnal y traddodiad hir o wneud offeryn cenedlaethol Cymru – gan adeiladu ar 60 mlynedd o draddodiad ac arloesi.
Teifi Harps continues the long tradition of making the national instrument of Wales, building on 60 years of tradition and innovation.