ffidil

Gerard KilBride
Gerard KilBride N.S.V.M, Gwneuthurwr, Adferwr ac Ymchwilwr Feiolinau.
Gerard KilBride N.S.V.M, Violinmaker, Restorer and Researcher.
Nial Cain
Ffidil, fiola, crythau – eu gwneud a’u hadfer
Violins, Violas, Crwths – making and restoration