drym

Marcus Music
Arbenigwyr mewn Consiertinas. ‘Rydym yn gallu cynhyrchu drymiau sy’n addas at anghenion y mwyafrif o gyfnodau hanesyddol, ochr yn ochr ag offerynnau gwerin mwy traddodiadol.
Concertina specialists. We also produce historical drums for most periods, alongside more traditional folk instruments.