Bethan Nia

Bethan Nia
Mae Bethan wedi perfformio mewn llawer o wyliau gan gynnwys seremoni agoriadol Gŵyl Ryng-Geltaidd Lorient, Llydaw, Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, a Gŵyl Glastonbury. Ymhlith y cyngherddau perfformiadau gyda Heather Jones, Frank Hennessy, a 9Bach a’r perfformiwr agoriadol i Julie Fowlis, Malinky, Marie Ni Chathasaigh, Ffynnon a Bella Hardy. Ymhlith y cydweithrediadau Stacey Blythe, Helina Rees a Gillian Stevens. Mae cerddoriaeth Bethan wedi cael ei chwarae ar BBC Radio Wales, Radio Cymru ac S4C.

Bethan has performed at many festivals including the opening ceremony of Lorient Inter-Celtic Festival, Brittany, Llangollen International Eisteddfod, and Glastonbury Festival. Concerts include performances with Heather Jones, Frank Hennessy, and 9Bach and support for Julie Fowlis, Malinky, Marie Ni Chathasaigh, Ffynnon and Bella Hardy. Collaborations include Stacey Blythe, Helina Rees and Gillian Stevens. Bethan’s music has been played on BBC Radio Wales, Radio Cymru ac S4C.
Tagiau / Tags: