Tŷ Gwerin

Tŷ Gwerin, cartref i’r traddodiadau gwerin yn yr Iwrt ysblenydd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Ymunwch â ni am raglen sy’n llawn dop o berfformiadau, sesiynau, cyfweliadau a gweithgareddau i blant – heb anghofio therapi siopa ar stondin trac mewn lleoliad newydd “Y Bwthyn” wrth ochr yr Iwrt, lle y byddwn yn cynnig casgliad o CDau a llyfrau gwerin na allwch ddod o hyd iddynt mewn unrhyw siop.
Dewch draw i ddweud ‘helo’ – bydd hi’n hyfryd cyfarfod â chi.

Dyma beth sy’n digwydd eleni yn y Tŷ Gwerin. Cliciwch yma i gael y fanylion llawn ar wefan yr Eisteddfod Genedlaethol.

Save

Save

Save

Tŷ Gwerin News

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org