Tŷ Gwerin

Tŷ Gwerin yw cartref y traddodiadau gwerin yn yr Iwrt ysblennydd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Flwyddyn ddiwethaf roedd yr Eisteddfod yn Llanrwst.
Mae’r Eisteddfod 2020 yng Ngheredigion wedi cael ei ohirio nes flwyddyn nesaf. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth gan yr Eisteddfod YMA.

Yn y cyfamser ewch i edrych ar beth luniau o’r Tŷ Gwerin flwyddyn ddiwethaf i hel atgofion.

Yn y Tŷ Gwerin yn y gorffennol mae rhaglen llawn dop o berfformiadau, sesiynau, cyfweliadau a gweithgareddau i blant – heb anghofio therapi siopa ar stondin trac yn “Y Bwthyn” wrth ochr yr Iwrt, sy’n cynnig casgliad o CDau a llyfrau gwerin na allwch ddod o hyd iddynt mewn unrhyw siop.
Mae o hyd yn wych gweld pobl yn dod draw i ddweud helo a chyfarfod â phawb.

Dyma oedd amserlen y Tŷ Gwerin flwyddyn ddiwethaf yn Llanrwst.

Tŷ Gwerin News

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org