Tŷ Gwerin

Tŷ Gwerin, cartref i’r traddodiadau gwerin yn yr Iwrt ysblenydd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Eisteddfod Genedlaethol 2019- Llanrwst, Conwy 2-10 o Awst 2019

Ymunwch â ni am raglen sy’n llawn dop o berfformiadau, sesiynau, cyfweliadau a gweithgareddau i blant – heb anghofio therapi siopa ar stondin trac yn “Y Bwthyn” wrth ochr yr Iwrt, lle y byddwn yn cynnig casgliad o CDau a llyfrau gwerin na allwch ddod o hyd iddynt mewn unrhyw siop.
Dewch draw i ddweud ‘helo’ – bydd hi’n hyfryd cyfarfod â chi.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am bob ddogwyddiad yr ystod yr Eisteddfod YMA

Save

Sav

Save

Tŷ Gwerin News

Amserlen Tŷ Gwerin 2019

Amserlen Tŷ Gwerin 2019

Lluniau Tŷ Gwerin 2018

Lluniau Tŷ Gwerin 2018

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org