Gwerin Iau

Mae Gwerin Iau yn gwrs canu, clocsio a cherddoriaeth offerynnol gyda thri thiwtor profiadol a phoblogaidd yn lleoliad hyfryd Canolfan yr Urdd Glanllyn yng Ngogledd Cymru i blant 8-12 mlwydd oed. Mae’r cwrs fel arfer yn cael ei gynnal ar benwythnos cyntaf mis Rhagfyr. Cafodd y cwrs ei gynnal yn 2019 o’r 29ain of Dachwedd- 1af o Ragfyr.

Mae tiwtoriaid yn cwrs yn arbennigo mewn cyflwyno cerddoriaeth a dawnsio gwerin i blant o bob oed. Ar gyfer y gweithgaredd offerynnol, mae rywfaint o gefndir offerynnol yn sicr o helpu gan fod y tiwtoriaid yn cyflwyno alawon gwerin i’w dysgu o’r glust ond i rheiny sydd ddim yn offerynnwyr mae digon o gyfle i ganu a chlocsio.

Ar y cwrs mae cyfle i gymryd rhan yng ngweithgareddau cyffrous Glan-llyn fel canwio / cwrs rhaffau uchel / bowlio / nofio a dringo yn ystod y penwythnos hefyd.

Edrychwch ar mwy o luniau o Gwerin Iau 2018 yma

Mae cost y cwrs yn cynnwys gweithgareddau, gwersi, bwyd a llety.

 

Adborth gan blant fynychodd y cwrs

 

“Y darn gorau i fi oedd y cymysgedd o werin a Glan-llyn. Wnes i fwynhau’r Noson Lawen a chanu o gwmpas y tân”
 
“Da chi’n cael cyfle i wneud ffrindiau newydd”
 
“Da chi’n cael siawns i siarad Cymraeg tu allan i’r ysgol”
 
“Mae’n hwyl a cymdeithasol”

 

 

 

Save

Save

Gwerin Iau News

Tiwtoriaid Gwerin Iau 2019 oedd…

Sioned Webb

Mae Sioned yn gerddor, yn gantores, yn athrawes profiadol, yn gyfansoddwraig ac yn awdures trefniadau. 

 
 
 
Tudur Phillips

Mae Tudur yn bencampwr clocsio sydd wedi rhedeg gweithdai o gwmpas Cymru gyfan. Mae ei sesiynau yn rhai egnïol a bywiog. Bydd peth clogs ar gael i fenthyg yn ystod y gweithdy os nad oes gennych.

 
 
 
Branwen Haf Williams

Mae Branwen Haf Williams wedi bod yn ymhel â’r byd gwerin trwy ffyrdd amgen ers dros ddegawd bellach. Mae’n aelod o’r grwp gwerin Americana Cowbois Rhos Botwnnog a’i band gwerinol ei hun, Siddi, gyda’i brawd Osian. Mae hi hefyd yn arwain cor gwerin, Eryrod Meirion.

 

 

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org