Gwerin Iau

Gwerin Iau 2019- 29/11/19 (Dydd Gwener)- 01/12/19 (Dydd Sul)- Nodwch y dyddiad!

Mae Gwerin Iau yn gwrs canu, clocsio a cherddoriaeth offerynnol gyda thri thiwtor profiadol a phoblogaidd yn lleoliad hyfryd Canolfan yr Urdd Glanllyn yng Ngogledd Cymru i blant 8-12 mlwydd oed. Mae’r cwrs fel arfer yn cael ei gynnal ar benwythnos cyntaf mis Rhagfyr.

Mae tiwtoriaid yn cwrs yn arbennigo mewn cyflwyno cerddoriaeth a dawnsio gwerin i blant o bob oed. Ar gyfer y gweithgaredd offerynnol, mae rywfaint o gefndir offerynnol yn sicr o helpu gan fod y tiwtoriaid yn cyflwyno alawon gwerin i’w dysgu o’r glust ond i rheiny sydd ddim yn offerynnwyr mae digon o gyfle i ganu a chlocsio.

Ar y cwrs mae cyfle i gymryd rhan yng ngweithgareddau cyffrous Glan-llyn fel canwio / cwrs rhaffau uchel / bowlio / nofio a dringo yn ystod y penwythnos hefyd.

Edrychwch ar mwy o luniau o Gwerin Iau 2018 yma

Adborth gan blant fynychodd y cwrs

 

“Y darn gorau i fi oedd y cymysgedd o werin a Glan-llyn. Wnes i fwynhau’r Noson Lawen a chanu o gwmpas y tân”
 
“Da chi’n cael cyfle i wneud ffrindiau newydd”
 
“Da chi’n cael siawns i siarad Cymraeg tu allan i’r ysgol”
 
“Mae’n hwyl a cymdeithasol”

 

 

 

Save

Save

Gwerin Iau News

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org