Gwerin Iau

Bydd Gwerin Iau yn cyflwyno canu, clocsio a cherddoriaeth offerynnol gyda thri thiwtor profiadol a phoblogaidd: Angharad Jenkins a Bethan Rhiannon o Calan a Gwenan Gibbard yn lleoliad hyfryd Canolfan yr Urdd Glanllyn yng Ngogledd Cymru.

Mae’r tiwtoriaid i gyd yn arbennigo mewn cyflwyno cerddoriaeth a dawnsio gwerin i blant o bob oed. Ar gyfer y gweithgaredd offerynnol, mi fyddai rywfaint o gefndir offerynnol yn sicr o helpu gan y bydd y tiwtoriaid yn cyflwyno alawon gwerin i’w dysgu o’r glust ond i rheiny sydd ddim yn offerynnwyr mi fydd digon o gyfle i ganu a chlocsio.

Mi fydd cyfle i gymryd rhan yng ngweithgareddau cyffrous Glan-llyn fel canwio / cwrs rhaffau uchel / bowlio / nofio a dringo yn ystod y penwythnos hefyd.  Gellir trefnu trafnidiaeth (am bris ychwanegol) os bydd digon o alw.

Save

Save

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org