Gwerin Gwallgo

Cwrs preswyl bywiog i bobl ifanc o 11 i 18 mlwydd oed yw Gwerin Gwallgo. Mae’r cwrs pedwar diwrnod yn digwydd yng Nglanllyn, canolfan breswyl yr Urdd yn y Bala. Mae yna llefydd ar gael i hyd at 40 o bobl ifanc.

Strwythur y Cwrs

Bydd gweithdai offerynnol, canu a chlocsio yn ystod y dydd, yn dilyn sesiynau anffurfiol, cyngherddau, cymdeithasu, twmpathau, a mwy gyda’r nos! Bydd cyfle hefyd i’r bobl ifanc cymryd rhan yn rhai o’r gweithdai awyr agored sydd gan Glan-llyn i’w gynnig.

Tua diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr Gwerin Gwallgo hefyd yn cael y cyfle i berfformio.

Gweithdai offerynnol

Rhaid bod gan bob chwaraewr ei offeryn ei hun, a rhaid ei fod/bod yn gallu chwarae i o leiaf safon sylfaenol. Gofynnir i offerynwr nodi ei lefel profiad ar y ffurflen gofrestru, gan ddewis un o’r opsiynau canlynol:
Dechreuwr: yn meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o’r offeryn; yn gallu chwarae graddfeydd syml ac ychydig o alawon syml.
Canolradd: chwaraewr sy’n dechrau ennill hyder a sy’n weddol gyfarwydd â gwahanol mathau o alawon.
Uwch: chwaraewr hyderus sydd wedi cael tipyn o brofiad perfformio.
Nid yw’r gallu i ddarllen cerddoriaeth, neu brofiad blaenorol o gerddoriaeth werin, yn ofynnol. Serch hynny, rhaid i gyfranogwyr fod yn ymwybodol o’r ffaith y bydd y rhan fwyaf o’r gweithdai yn cael eu dysgu ar y glust.

Gweithdai Canu a Dawnsio

Mae’r gweithdai Canu a Dawnsio yn agored i bawb, o ddechreuwyr pur hyd at gyfranogwyr profiadol

Rhagor am y tiwtoriaid yn 2018

Patrick250x200

Patrick Rimes

Ffidil

Mae Patrick Rimes yn ffidlwr, yn bibydd ac yn gyfansoddwr/ trefnwr, ac yn byw yng Nghaerdydd. Wedi ei eni a’i fagu ym Methesda, yng ngogledd orllewin Cymru, mae ei steil wedi’i wreiddio’n ddwfn yn nhraddodiad ffidl nodweddiadol yr ardal honno, ond mae hefyd yn mwynhau tynnu ar ystod eang o ddylanwadau eraill, yn amrywio o gerddoriaeth glasurol i jazz a bebop. Mae e wedi astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Leeds, Janáčkovo Akademie Múzických Umění (yn y Weriniaeth Tsiec), a Choleg Brenhinol Cymru yng Nghaerdydd. Mae’n perfformio’n gyson ledled y byd gyda Calan ac mae e’n aelod o driawd newydd ‘gwerin siambr’ Vri.

Save

Gwen  Mairi

Telyn

Mae Gwen yn mwynhau gyrfa brysur ac amrywiol ar y clarsach a’r delyn pedal. Wedi graddio o’r Royal Scottish Academy of Music and Drama a chyda treftadaeth Albanaidd a Chymreig, mae’n ffiwsio gerddoriaeth o’r ddau ddiwylliant â rhythmau annisgwyl a dylanwadau’r byd. Mae hi’n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn chwarae a chanu fel hanner y deuawd werin Celtaidd ‘Tornish’. Roedd Gwen yn rhan o brosiect cerddoriaeth draddodiadol trac, 10 Mewn Bws.

Save

Dan Lawrence 

Gitar a mandolin

Magwyd Dan yn Aberystwyth ac yna aeth i Fanceinion i astudio cerddoriaeth bop a recordio. Arhosodd yno am ddeng mlynedd yn gweithio mewn bandiau (jas a gwerin gan fwyaf) ac fel cerddor sesiwn.  Mae eisoes yn byw yng Nghaerdydd ac mae wedi gweithio fel cyfansoddwr, cyfarwyddwr cerdd a dylunydd sain efo llawer o’r cwmniau theatr yng Nghymru gan gynnwys Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales. Mae Dan hefyd yn rhedeg stiwdio recordio ei hunain, mae’n hyfforddi bandiau ifanc ac mae’n perfformio yn rheolaidd efo’r ddeuawd gwerin traddodiadol Olion Byw a’r band Galisia-Gymraeg Maelog.

 

Save

Jordan Price Williams

Soddgrwth a chwibanogl

Mae Jordan yn chwarae gyda’r bandiau gwerin Elfen, Vri a NoGood Boyo. Astudiodd gerddoriaeth yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac mae’n arwain bresenoldeb y soddgrwth a’r bas dwbl mewn cerddoriaeth werin Gymreig. Mae e hefyd yn chwarae’r pibau ac yn canu. Mae’n wyneb gyfarwydd yn Ngwerin Gwallgo ac ar gwrs penwythnos gwerin pob oedran trac, yr Arbrawf Mawr.

Save

Bethan Rhiannon

Clocsio

Dechreuodd Beth Rhiannon ddawnsio dawns y glocsen pan oedd hi’n 7 mlwydd oed ac mae hi wedi ennill gwobrau yn Eisteddfod Cymru. Mae hi’n perfformio ledled y byd gyda’r band Calan fel acordeonydd, cantores a dawnswraig. Yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf mae Beth wedi datblygu steil unigryw o stepio, steil sy’n cyfuno’r repertoire safonol Gymreig gyda churiadau trawsacennog a rhythmau modern. Mae hi hefyd yn cyfansoddi geiriau ac alawon ac yn gantores sy’n meddu ar, yn ôl un beirniad, llais ‘cyfangwbl euraidd’.

Save

Gwilym Bowen Rhys 

Canu gwerin

Mae Gwilym Bowen Rhys yn gerddor ifanc a’n frodor o Fethel yn Arfon. Roedd e’n perfformio gyda band roc Cymraeg Y Bandana, ac mewn grwp gwerin amgen Plu gyda’i ddwy chwaer, ond ers rhai blynyddoedd bellach wedi bod yn perfformio caneuon gwerin Cymreig ar ei ben ei hun ynghyd a chaneuon gwreiddiol. Disgrifiwyd ei halbwm cyntaf O Groth y Ddaear fel “A nigh-on perfect album” ar wefan gwerin Spiral Earth. Fel Gwen, roedd Gwilym hefyd yn rhan o brosiect tiriog trac 10 Mewn Bws.

Save

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org