Ensemble Gwerin Ieuenctid Cymru

Mae grŵp o gerddorion ifanc, sydd ar fin dod yn gerddorion gwerin broffesiynol, wedi dod at ei gilydd i greu Ensemble Gwerin Ieuenctid cenedlaethol cyntaf Cymru AVANC. Mae trac wedi gwahodd pymtheg o’r cerddorion mwyaf talentog i fireinio eu sgiliau o dan gyfarwyddyd artistig Patrick Rimes o Calan, cyn perfformio eu sioe o gwmpas Cymru.

Pwrpas yr ensemble yw hyfforddi cerddorion ifanc 16-25 oed i wella eu sgiliau perfformio i alluogi iddynt ddatblygu gyrfa fel cerddorion gwerin broffesiynol yn ogystal â chynrychioli cerddoriaeth gwerin Cymru ar lwyfannau dylanwadol. Ei nod yw perfformio ar y lefel uchaf ac ail-ddehongli cerddoriaeth draddodiadol Cymru ar gyfer cynulleidfa newydd modern. Patrick Rimes sy’n arwain yr ensemble gyda chefnogaeth tiwtoriaid offerynnol, Sam Humphreys a Gwen Màiri. Dyma nifer o gerddorion yr ensemble gwrdd drwy Gwerin Gwallgo trac, cwrs cerddoriaeth gwerin, can a dawns i arddegwyr . Mae’r bobl ifanc sydd yn rhan o’r ensemble yn dod o bob cwr o Gymru ac mae’r ensemble yn cynnwys ffidlau, telynau, pibau, soddgrythau a gitâr.

Tyfodd yr ensemble o gwrs blynyddol Gwerin Gwallgo ac mae’n gam naturiol i gerddorion hŷn sydd y tu allan i ystod oedran 12-18 oed Gwerin Gwallgo. Cafodd yr ensemble ei dreialu gan trac yn 2017/18 gyda chefnogaeth y Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri Genedlaethol, a rhedwyd dau benwythnos llwyddiannus o ymarferion. Mae’r ensemble 2018/19 nawr yn cael ei gefnogi gydag arian gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston fydd yn galluogi i gerddorion ifanc o Gymru dod at ei gilydd, ynghyd a’u tiwtoriaid, i ymarfer ar gyfer dri phenwythnos. Mae’r ymddiriedolaeth yn adnabyddus am gefnogi opera, cerddoriaeth glasurol, celf weledol sy’n derbyn ei phrif incwm gan freindaliadau cynhyrchiad enwog Mousetrap yn Llundain, y ddrama ddirgel gan Agatha Christie.

Cafodd yr ensemble ymarferion llwyddiannus ym mis Tachwed a mis Chwefror er mwyn paratoi ar gyfer perfformiadau mewn gwyliau. Bydd yr ensemble yn ymarfer unwaith eto ym mis Gorffennaf. Cafon nhw llawer o hwyl yn perfformio fel ran o Cwlwm Celtaidd ac maent nawr yn edrych ymlaen at berfformio mewn gwyliau ar draws Cymru yn cynnwys Tafwyl ar y 23ain o Fehefin, Sesiwn Fawr Dolgellau (19-21 Gorffennaf) ac yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst (3-10 o Awst).

Newyddion Ensemble Gwerin Ieuenctid Cymru

Lluniau o’r ymarfer ym mis Tachwedd
Lluniau o’r ymarfer ym mis Chwefror
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org