Avanc: Ensemble Gwerin Ieuenctid Cymru

Mae grŵp o gerddorion ifanc, sydd ar fin dod yn gerddorion gwerin broffesiynol, wedi dod at ei gilydd i greu Ensemble Gwerin Ieuenctid cenedlaethol cyntaf Cymru AVANC. Mae trac wedi gwahodd pymtheg o’r cerddorion mwyaf talentog i fireinio eu sgiliau o dan gyfarwyddyd artistig Patrick Rimes o Calan, cyn perfformio eu sioe o gwmpas Cymru.

Pwrpas yr ensemble yw hyfforddi cerddorion ifanc 16-25 oed i wella eu sgiliau perfformio i alluogi iddynt ddatblygu gyrfa fel cerddorion gwerin broffesiynol yn ogystal â chynrychioli cerddoriaeth gwerin Cymru ar lwyfannau dylanwadol. Ei nod yw perfformio ar y lefel uchaf ac ail-ddehongli cerddoriaeth draddodiadol Cymru ar gyfer cynulleidfa newydd modern. Patrick Rimes sy’n arwain yr ensemble gyda chefnogaeth tiwtoriaid offerynnol, Sam Humphreys a Gwen Màiri. Dyma nifer o gerddorion yr ensemble gwrdd drwy Gwerin Gwallgo trac, cwrs cerddoriaeth gwerin, can a dawns i arddegwyr . Mae’r bobl ifanc sydd yn rhan o’r ensemble yn dod o bob cwr o Gymru ac mae’r ensemble yn cynnwys ffidlau, telynau, pibau, soddgrythau a gitâr.

Tyfodd yr ensemble o gwrs blynyddol Gwerin Gwallgo ac mae’n gam naturiol i gerddorion hŷn sydd y tu allan i ystod oedran 12-18 oed Gwerin Gwallgo. Cafodd yr ensemble ei dreialu gan trac yn 2017/18 gyda chefnogaeth y Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri Genedlaethol, a rhedwyd dau benwythnos llwyddiannus o ymarferion. Mae’r ensemble 2018/19 nawr yn cael ei gefnogi gydag arian gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston fydd yn galluogi i gerddorion ifanc o Gymru dod at ei gilydd, ynghyd a’u tiwtoriaid, i ymarfer ar gyfer dri phenwythnos. Mae’r ymddiriedolaeth yn adnabyddus am gefnogi opera, cerddoriaeth glasurol, celf weledol sy’n derbyn ei phrif incwm gan freindaliadau cynhyrchiad enwog Mousetrap yn Llundain, y ddrama ddirgel gan Agatha Christie.

Cafodd yr ensemble ymarferion llwyddiannus ym mis Tachwedd, mis Chwefror a mis Gorffennaf er mwyn paratoi ar gyfer perfformiadau mewn gwyliau. Eleni maent wedi creu argraff ar gynulleidfaoedd yng ngwyliau Cwlwm Celtaidd, Tafwyl, Gŵyl Werin Rhyng-geltaidd Lorient a’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst.

Cyn bo hir bydd yr Ensemble ar agor i ymgeiswyr newydd – cysylltwch â trac am fanylion.

Dilynwch AVANC a’r gyfryngau cymdetihasol

Facebook

Twitter

Instagram

Newyddion Ensemble Gwerin Ieuenctid Cymru

Ym mis Tachwedd, cynhaliwyd penwythnos ymarfer yng Nghaerdydd (lluniau isod)
Ym mis Chwefror, roeddwn ni ar lan Llyn Tegid …
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org