Clustfeiniau

Mae ein cerddoriaeth yn ddolen gyswllt bersonol, cymdeithasol a byw rhwng ein gorffennol a’n dyfodol.

Cyfres o ffilmiau byr yw Clustfeiniau sy’n darlunio’r ffordd y mae ein cerddorion yn dysgu ac yn rhannu ein cerddoriaeth. Mae Robert Evans, Gerard KilBride, Gafin Morgan, Beth Williams Jones, Stephen Rees, Robin Huw Bowen, Gwenan Gibbard, Ceri Rhys Matthews ac Elsa Davies yn ffurfio cadwyn gerddorol gan chwarae’r gerddoriaeth y maen nhw wedi dysgu ac addysgu i eraill, ac yn sôn am yr hyn y mae cerddoriaeth draddodiadol yn ei olygu iddyn nhw fel cerddorion ac fel pobl.

Gofynnon ni i Gerard KilBride a Rhodri Smith i ymweld â naw o’n cerddorion gorau, a’u ffilmio yn eu cartrefi, eu ceginau a’u gweithdai gan ddefnyddio offer clyweledol tech-isel – iffonau, fflip gamerau a chamcorderau llaw bach. Os gallwn ni wneud hyn. yna ‘rydym yn argyhoeddiedig y gall unrhyw un arall sydd â mynediad at gerddor, camera ac ychydig oriau o amser wneud yn union yr un peth.
Mae pob ffilm ond ychydig o funudau o hyd ac yn cynnwys un cerddor yn chwarae alaw neu ddwy. ‘Rydym hefyd wedi gwneud golygiad ffilm. Gallwch weld y fideoau ar dudalen hafan ein gwefan neu ar ein sianel YouTube. Byddwn yn defnyddio’r ffilmiau hyn a rhai newydd iddarlunio ein cerddoriaeth, ein caneuon, ein dawnsiau a’n halawon.

Gobeithiwn y byddwch yn eu mwynhau, ac y byddwch yn anfon eich Clustfeiniau eich hunain atom fel y gall pawb eu rhannu!

Prosiectau

Error: View 9347dd4564 may not exist
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org