WOMEX

Ym mis Hydref bydd Cymru yn croesawu WOMEX, digwyddiad masnach cerddoriaeth byd /gwerin/ gwreiddiau a thraddodiadol mwyaf y byd. Ymunwch â ni yn y digwyddiad pum niwrnod hwn sy’n cynnwys Ffair Fasnach, Gŵyl Arddangos, Cynhadledd a Rhaglen Ffilmiau fyrlymus, gyda tua 60 o gynherddau yn cynnig llwyfan i fwy na 300 o artistiaid, rhyw 650 o gwmnïau o dros 90 gwlad yn arddangos yn y ffair fasnach, a mwy na 400 o newyddiadurwyr, yn rhai cenedlaethol a rhyngwladol.

Bydd y cyngherddau gyda’r hwyr ym Mae Caerdydd yn agored i’r cyhoedd a bydd y daith ‘Horizons’ sy’n dilyn yn gweld rhai o gerddorion gwerin gorau’r Deyrnas Gyfunol, ynghyd ag actau trawiadol eraill yn hanu o wledydd eraill o gwmpas y byd, yn perfformio mewn lleoliadau ar draws Cymru gyfan.

Bydd trac yn y Ffair Fasnach – dewch i’n gweld ni ar Stondin 218. Byddwn ni’n bwynt gwybodaeth o ran cerddoriaeth draddodiadol Cymru, wrth law i ateb cwestiynau ein hymwelwyr ac i hyrwyddo ein artistiaid lleol ni sydd yn barod i ymddangos yn y farchnad ryngwladol. Cewch wybodaeth am rai o’r rhain, hynny yw y rhai a fu’n rhan o brosiect Ehangu Gorwelion trac, yma.

Mar rhagor o wybodaeth am WOMEX ar gael yn www.cerddcymru.com a www.womex.com

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org