Folk Alliance International

Ym mis Chwefror bydd pedwar o actau mwyaf disglair cerddoriaeth draddodiadol Cymru yn teithio i’r Unol Daleithiau i arddangos eu talentau yng nghynhadledd y Folk Alliance International yn Kansas City. Mae gan Lleuwen Steffan, Plu, The Gentle Good a Calan arddangosfeydd swyddogol yn y digwyddiad enfawr hwn, y ffair fasnach fwyaf ar gyfer cerddoriaeth draddodiadol a gwerin, yng Ngwesty’r Westin, Kansas City. Bydd yr Horizons Suite yn gartref i arddangosfeydd ychwanegol a fydd yn hybu actiau o’r Deyrnas Gyfunol a gwahoddedigion.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys dwy fil o arddangosfeydd a gynhelir dros bedwar diwrnod, ac mae’r artistiaid o Gymru a staff trac a fydd yno i’w cefnogi yn rhan o’r ddirprwyaeth Brydeinig – sy’n mynd o dan y faner ‘Gorwelion – Byd o Gerddoriaeth o’r Deyrnas Gyfunol’. Dwedodd Cyfarwyddydd trac Danny KilBride; “mae trac wedi bod yn gweithio ar hyn ers nifer o flynyddoedd – yn mynychu’r gynhadledd, yn adeiladu perthynas gyda chysylltiadau tramor ac yn paratoi’r ffordd i actau o Gymru. ‘Rydym yn edrych ymlaen at rannu peth o’r talent sydd gan Gymru i’w gynnig”. Bydd rheolydd trac, Blanche Rowen, yn rhedeg y stondin yn y ffair masnach a bydd Danny yn cyd-rhedeg y FAI Horizons Suite gyda’n partneriaid.

Mae’n ddyledus i haelioni Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Ein partneriaid yn y ddirprwyaeth yw British Underground, sy’n helpu i hyrwyddo cerddoriaeth y Deyrnas Gyfunol dramor, a’r English Folk Dance and Song Society sydd hefyd yn mynd â nifer o actau. Yn y flynyddoedd gynt mae Calan, Olion Byw, Siân James, Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn, Lowri Evans, DnA, a Chris Jones wedi perfformio yn y Horizons Suite.

Perfformwyr 2016

Calan

Calan

Mae Calan yn cyfuno talentau hynod pump cerddor ifanc gan ddod â sain ffres a bywiog i gerddoriaeth draddodiadol Gymreig.  Gyda’u melodïau pefriol ac alawon sy’n gwneud i chi dapio’ch traed, heb sôn am y stepio Cymreig sionc ac egnïol, maen nhw’n carlamu drwy riliau, jigiau ac alawon pibgorn cyn bod y gerddoriaeth yn ymdoddi’n ganeuon hyfryd, hiraethus. Yn ddiweddar maen nhw wedi dychwelyd o ddwy daith fuddugoliaethus yn UDA a Chanada lle y gwerthwyd pob tocyn!

Plu

Plu

Mae’r brawd a dwy chwaer Gwilym, Elan a Marged Rhys, o ardal Eryri yng Ngogledd Cymru, yn chwarae cerddoriaeth werin amgen iaith-Gymraeg, gydag ychydig dinc o ganu gwlad / Americana, ac mae eu harmoni agos 3-rhan yn asgwrn cefn cyson i’w set amrywiol. Yn ogystal â chanu eu defnydd eu hunain, mae Plu yn perfformio fersiynau modern o ganeuon traddodiadol Cymreig. Maen nhw wedi cynhyrchu tair albwm gan gynnwys albwm hyfryd o ganeuon i blant, ac mae Gwilym hefyd yn artist unigol. Mae eu perfformiadau byw yn gyfuniad o gerddoriaeth cain a swyn mympwyol.

The Gentle Good

The Gentle Good

The Gentle Good yw enw llwyfan y cyfansoddwr  Gareth Bonello, artist sy’n defnyddio barddoniaeth ac alawon Cymru i greu cerddoriaeth werin fodern hyfryd yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Gareth yn berfformiwr hyblyg a phrofiadol sydd yn aml yn perfformio fel unawdydd ond weithiau gyda band llawn a phedwarawd llinynnol y tu ôl iddo. Yn gitarydd medrus, mae llawer o bobl wedi cymharu ei arddull chwarae cywrain gydag arddull y chwaraewyr mawr adeg afywiad gwerin y Deyrnas Unedig yn y 60au. Yn 2009, cafodd Gareth ei ddewis i berfformio yng ngŵyl y Smithsonian yn Washington, DC. Ers hynny mae wedi perfformio ar draws y byd, o feysydd parcio a thafarndai yn Austin, Tecsas, i berfformiadau unigol yn Neuadd Gyngerdd y Ddinas Waharddedig yn Beijing.

Lleuwen

Mae’r gantores, cyfansoddwraig a gitarydd Lleuwen Steffan yn canu nid yn unig yn y Gymraeg a’r Saesneg, ond hefyd yn y Ffrangeg a’r Lydaweg. Mae hi wedi perfformio a recordio fersiynau cyfoes o hen emynau Cymreig, disg a ddisgrifiwyd fel ‘yr albwm hynotaf, mwyaf hyfryd ‘rydych yn debyg o’i chlywed’. Cafodd ei halbwm unigol gyntaf ‘Penmon’, a oedd yn ffocysu ar lanw a thrai tirlun Cymru, dderbyniad cynnes ac adolygiadau da yn ryngwladol. Aeth ymlaen i fyw, i weithio ac i recordio ei thrydedd albwm yn Llydaw, gan ennill y Liet Rhyngwladoll (http://liet-international.com) am un o’i chaneuon yn y Lydaweg, Ar Gouloù Bev, cyn dychwelyd i Gymru yn ddiweddar. Gem rhyng geltaidd – peidiwch a’i cholli.

Folk Alliance International News

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org