Cymru / Wales yn EFEx 2018

Bydd trac yn Ffair Masnach EFEx ar Lefel 2, Stondin 22 – dewch i ddweud shwmai!

Dewch i gwrdd â chriw trac, Danny KilBride a Blanche Rowen.

Dyma gasgliad o draciau ar Spotify gyda deg o artistiaid orau gwerin Cymru, a rhai ohonynt yn arddangos yn EFEx 2018. Mae’r casgliad yn cynnwys traciau gan 9Bach, Alaw, Gwyneth Glyn, Catrin Finch & Seckou Keita, The Gentle Good, Delyth & Angharad, Jamie Smith’s MABON, Robin Huw Bowen, Lleuwen, Gwilym Bowen Rhys ac Elfen.

Beth yw EFEx?

Gŵyl arddangos a ffair fasnach i werin ryngwladol dros dridiau yw  EFEx (Ffair Werin Lloegr) gyda thalent o Loegr a chyda phartner rhyngwladol bob blwyddyn. Atynna archebwyr, gwyliau, canolfannau celfyddydol, clybiau gwerin, asiantwyr a hyrwyddwyr o ledled Prydain, Ewrop, Canada a lleoedd eraill i Fanceinion,18-21 Hydref 2018.

Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd 2018 yn canolbwyntio ar gerddoriaeth o Gymru. at the sixth edition of EFEx. Meddai Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yng Nghyngor Celfyddydau Cymru:

“Dwi wrth fy modd y bydd Cymru yn bartner cenedlaethol i Ffair Werin Lloegr y flwyddyn nesaf. Hoffwn i longyfarch llwyddiant y digwyddiad dros y pum mlynedd diwethaf. Mae’n gyfle gwych i artistiaid o Gymru dyfu eu gyrfa yn y byd ac mewn marchnad allweddol sydd ar ein stepen drws. Medrwn ni hefyd ddatblygu rhwydwaith sy’n pontio’r ffin gyda gwyliau, cyflwynwyr a cherddorion o Loegr. Mae Efex wedi tyfu i fod yn ddigwyddiad o bwys yn y diwydiant sy’n cefnogi’r gwaith a wnawn ni drwy frand Cerdd Cymru mewn partneriaeth gyda trac a Theatr Mwldan.”

Prif nod y digwyddiad yw helpu artistiaid o Loegr ennill cyfleoedd i berfformio’n fyw ar draws y byd ond bob blwyddyn mae hefyd gyfle i wlad arall fod yn bartner. Ymhlith y partneriaid cenedlaethol blaenorol oedd Ynys y Tywysog Edwart (2017), Fflandrys (2016) a Denmarc (2015). Casgliad arolwg annibynnol o’r digwyddiad gan yr hwb oedd bod EFEx yn cynhyrchu dros £2 miliwn o wariant ar archebiadau i artistiaid gan gynadleddwyr ymhob un o’r digwyddiadau.

Mae EFEx yn gyfle i weld deugain o artistiaid ar draws tri diwrnod sy’n wledd i’r cynadleddwyr gyda digwyddiadau rhwydweithio, ffair fasnach, cyfleoedd arddangos talent i labeli a sawl derbynwest. Ymddengys yr artistiaid o Gymru yng Ngŵyl Werin Manceinion (sef wyneb cyhoeddus EFEx) gerbron 180 o raglennwyr gwyliau a lleoliadau, y cyhoedd, asiantiaid, aelodau o’r cyfryngau a’r wasg a phenderfynwyr yn y diwydiant o Brydain a thramor.

Cyflwynir Cymru yn bartner cenedlaethol mewn partneriaeth rhwng Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, trac a Theatr Mwldan dan frand Cerdd Cymru a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Wales@EFEx News

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org