Gweithdai Datblygu Artistiaid

Mae trac yn cynnal gyfres o weithdai un-dydd wedi’u hanelu at berfformwyr proffesiynol rhan-amser a llawn-amser, yn enwedig cerddorion gwerin. Pwrpas y gweithdai yw helpu ein berfformwyr i fod yn fwy effeithiol gydag ochr ‘busnes’ eu gyrfaoedd gerddorol.

Cynhelir y gweithdai yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd, am bris o dim ond £15 yr un ar ôl gymorthdal gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

12 Mai
Canllaw y cerddor i farchnata ar y cyfryngau digidol
Ydych chi eisiau cyrraedd pobl o gwmpas y byd gyda’ch cerddoriaeth?
Oes gennych ddiddordeb mewn dysgu sut i ddefnyddio cyfryngau digidol i wneud hyn?

Rydych yn ymwybodol o wasanaethau fel Soundcloud, Twitter, Facebook, Bandcamp, ac eraill. Rydych hefyd yn gwybod bod pobl yn darganfod cerddoriaeth ar eu ffonau, gliniaduron, a dyfeisiau eraill. Ond, i rai, mae’r amrywiaeth o wasanaethau ar-lein a ffyrdd o ddefnyddio nhw yn gallu bod yn ddyrys. Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu sut i reoli eich presennoldeb ar-lein, mewn awyrgylch cyfeillgar a chynwysol.

Arweinir y sesiwn gan Carl Morris, arbenigwr mewn cynnig cyngor ymarferol i bobl creadigol ar sut i fanteisio ar y cyfryngau. Pan fyddwch yn archebu lle gallwch ddweud am lefel eich sgiliau a’ch blaenoriaethau.

Mae’n costi £15 (tuag at logi’r ystafall a choffi)

Archebwch eich lle yma

 

Newyddion Hyfforddiant Aur

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org