AR Y LLWYFAN: creadigrwydd a datblygu artistiaid

Prosiectau

Yn ogystal â chreu cyfleoedd a phrosiectau i yrru cyfranogiad ac ymgyfarwyddiad â thraddodiadau cerdd Cymru yn ei flaen ar draws cymunedau ac ystod gallu, mae trac hefyd yn gweithio i ddatblygu sgiliau a doniau, ac i gyflwyno goreuon y traddodiad ar lwyfannau rhyngwladol.

“The opportunity to represent your country at such a big event and play Welsh music in Welsh to an international audience was a privilege, and our profile there as a national group of individual performers from Wales was always evident and a source of real satisfaction.” (Chris Jones ar berfformio yn Folk Alliance International)

Mae trac yn cydweithio gyda pherfformwyr i ddatblygu ein sîn gwerin datblygol ar lefel broffesiynol. Mae ein gwaith yn cynnwys cyrsiau preswyl datblygu proffesiynol, diwrnodau datblygu perfformiad, mentora a mwy

 • WOMEX Rhaglen Datblygu Artist – 13 artist o wyth act yn derbyn hyfforddiant a mentora preswyl cynhwysfawr
 • Aur – diwrnodau o hyfforddiant yn sgiliau’r diwydiant: crefft llwyfan, sain byw, cyfryngau cymdeithasol, technegol/logisteg a marchnata/brandio
 • Diwrnodau cerdd: cyfansoddi caneuon gyda Martin Joseph, trefnu cerddoriaeth werin gyda Sioned Webb
 • Hyfforddiant i diwtoriaid: ehangu posibiliadau ‘gyrfa portffolio’ cerddorion drwy gyfrwng y diwrnod fforwm i diwtoriaid, cyrsiau Trosglwyddo’r Traddodiad a’n cwrs hyfforddi i Diwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol
 • Sicrhau bod artistiaid gwerin Cymreig yn cael sylw: Calan Mai, NATO, Proms Gwerin, Tŷ Gwerin
 • Mae’r Cyfeiriadur perfformwyr yn cynnwys rhestr o unawdwyr, deuawdau a bandiau

MENTRAU NEWYDD

Mae prosiectau creadigol trac wedi comisiynu gwaith newydd ac wedi galluogi perfformwyr i ymestyn cyrhaeddiad eu cerddoriaeth.

 • 10 Mewn Bws – roedd y prosiect torri-tir-newydd hwn wedi dod â deg cerddor ifanc o amrywiol gefndiroedd cerddorol at ei gilydd a’u cyflwyno i gelfyddydau traddodiadol – a chynheiliaid traddodiad – Cymru
 • Beyond The Marches/Dros y Ffin – tri cherddor ifanc o Gymru a thri o Loegr yn archwilio’n hetifeddiaeth gyffredin, a’r gwahaniaethau sydd rhyngom (mewn cydweithrediad â PRSf)
 • Ffylantin-tw – aeth Robin Huw Bowen ati i ymchwilio i ddarnau llai adnabyddus o gasgliadau Meredydd Evans a Phyllis Kinney, a chynhyrchu llyfr a CD
 • Clustfeiniau – naw fideo yn darlunio’r traddodiad llafar wrth bod alawon yn cael eu trosglwyddo o gerddor i gerddor
 • Ffwrnes Gerdd – 24 ffilm fer yn dathlu’r ystod o ganeuon, alawon ac artistiaid gwerin
 • Canu yn y Cof – buodd Siân James yn casglu llawysgrifau a chaneuon anhysbys o ogledd Powys
 • Coch Bach y Bala – ‘opera gymunedol’ werin gan Sioned Webb wedi’i lleoli yn Rhuthun, ac wedi’i chyllido gan PRSf

RHYNGWLADOL

‘Rydym yn angerddol ynghylch cyflwyno traddodiadau gwerin Cymru a’n perfformwyr talentog ar lwyfannau rhyngwladol. Dyma ychydig o’r prosiectau a gynhaliwyd y tu allan i Gymru:

 • EFEx – Cymru fydd  yn Bartner Rhyngwladol wyl/ddigwyddiad masnachu yr English Folk Expo yn 2018. Mae staff trac yn fynychu’r ddigwyddiad bob blwyddyn.
 • AFO – mae trac yn sicrhau bod ein cydweithwyr gwerin yn y Deyrnas Gyfunol yn gwbl ymwybodol o’r datblygiadau cyfredol yng Nghymru drwy fynychu gynhadledd flynyddol yr Association of Festival Organisers.
 • WOMEX – llwyfanwyd y prif ddigwyddiad Cerddoriaeth Byd hwn yng Nghaerdydd, ac yn dilyn hynny, derbyniodd Olion Byw wahoddiad i deithio i India fel gwestai i’n partneriaid Banglanatak. Mae trac yn mynychu WOMEX yn rheolaidd i gynnal a datblygu cysylltiadau gyda ein cydweithwyr rhyngwladol.
 • Folk Alliance International – ‘rydym yn cynnal sioe arddangos o dalent Cymru i gynulleidfaoeddd yn yr Unol Daleithiau a Chanada, mewn partneriaeth sy’n cynnwys cyfranogwr o’r Deyrnas Gyfunol gyfan: hyd yn hyn, mae Calan, Olion Byw, DnA, Gareth Bonello (The Gentle Good), Siân James, Lleuwen Steffan, Chris Jones, Lowri Evans, Gwyneth Glyn, 9Bach a Georgia Ruth wedi cymryd rhan.
 • Music PEI – partneriaeth yng Nghanada a gyfnewidiodd Kizzy Crawford o Gymru a Tim Chaisson o PEI
 • Cymru yn Llundain – derbyniwyd gwahoddiad gan EFDSS i gynnal sioe arddangos cerddoriaeth Gymreig yn Cecil Sharp House
Mae trac yn annog cyfranogi at ein traddodiadau cerddoriaeth, canu a dawns – ledled Cymru, yn y ddwy iaith a gan bobl o bob oedran a gallu.

CYMRYD RHAN

Y celfyddydau gwerin yn y gymuned

AR Y LLWYFAN

Creadigrwydd a datblygu artistiaid

EIRIOLI

Ar ran y Celfyddydau Gwerin
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org