Lliniau o Dros y Ffîn

https://youtu.be/NZGODX4BboY

PRSf BeyondBordersv2 72dpi

Bydd Dros y Ffin / Beyond The Marches yn dod â rhai o’n cerddorion gwerin cyfoes ifanc gorau ynghyd i archwilio a dathlu hanes a diwylliant cyffredin dwy wlad, Cymru a Lloegr.

Byddant yn dod at ei gilydd ar gyfer cywaith unigryw fydd yn ymchwilio i archifau cenedlaethol y ddwy wlad i ddarganfod caneuon ac alawon traddodiadol sy’n perthyn i’r naill ochr a’r llall i’r ffin a chreu deunydd newydd, a hynny mewn arhosiad preswyl byr yn Nhŷ Newydd, Canolfan Ysgrifennu Cymru a chyn gartref David Lloyd George.

Bydd y criw’n datblygu sioe newydd gan ddefnyddio deunydd, caneuon a gwybodaeth sy’n nodi’r elfennau tebyg ac yn dathlu’r gwahaniaethau yn y defnyddiau a ganfyddant ar eu taith.

Wedyn perfformir Dros y Ffin / Beyond The Marches mewn tri chyngerdd mawr yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd a Cecil Sharp House, cartref yr English Folk Dance and Song Society, yn Llundain ym mis Mai 2015.

Bydd y cywaith hwn yn adlewyrchu treftadaeth o wahaniaethau diwylliannol a cherddorol sydd wedi codi uwchlaw ffiniau, ac yn eu cydblethu i greu arddull digymar, gan gynnig cyfle prin i fwynhau darn newydd o hanes cerddorol.

Comisiwn newydd yw Dros y Ffin / Beyond The Marches gan trac a’r English Folk Dance and Song Society. Mae’n cael ei gefnogi gan raglen “Beyond Borders” Sefydliad PRS for Music, rhaglen gyd-gomisiynu a theithio sy’n cael ei rhedeg ar y cyd â Creative Scotland, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon a Chyngor Celfyddydau Iwerddon/ An Chomhairle Ealaíon.

 

Y cyngherddau

Sadwrn 2 Mai 2014 – Canolfan Gelfydydau Aberystwyth, 8.00   http://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/node/12734

Sul 3rd Mai – Caerdydd, Canolfan y Mileniwm, 7.30  www.wmc.org.uk/DrosyFfin

Llun 4th Mai – Llundain, Cecil Sharp House, 7.30   http://www.cecilsharphouse.org/component/content/article/21-shared/shared-events/2282-

 

Am yr artistiaid:

Elan Rhys yw prif leisydd y grŵp gwerin cyfoes Plu, sef dwy chwaer a brawd o Gaernarfon sydd wedi saethu i amlygrwydd yn y byd canu Cymraeg. Cyhoeddodd Plu eu halbwm cyntaf yn 2012 a rhyddhawyd y sengl ddigidol ‘Arthur’ yn Ionawr 2014.

Elan yw arweinydd y grŵp nid yn unig ar y llwyfan ond hefyd wrth ysgrifennu’r caneuon. Y dylanwadau arni yw Americana cyfoes, hen ganu gwlad a cherddoriaeth grwpiau Cymraeg y 60au a’r 70au. Mae Plu wedi perfformio mewn sawl gŵyl, gan gynnwys Gŵyl Lyfrau’r Gelli a’r EHZ Festibala yn Ne Ffrainc. Maen nhw wedi recordio sesiwn fyw i’r BBC yn stiwdios enwog Maida Vale hefyd fel rhan o brosiect Gorwelion y BBC.

Yn Rhagfyr 2014, rhyddhaodd Plu ‘Holl Anifeiliaid y Goedwig’, albwm i blant ar label Recordiau Sain – casgliad arbrofol o ganeuon gwreiddiol a fersiynau newydd o ganeuon gwerin
adnabyddus i blant.

https://twitter.com/elanmererid

 

Ffidlwr, pibydd a chyfansoddwr/trefnydd sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd yw Patrick Rimes. Cafodd Patrick ei eni a’i fagu ym Methesda yng Ngwynedd, a buan y cafodd ei dynnu i mewn i fyd byrlymus y sesiynau a gweithdai cerddoriaeth draddodiadol ym Mangor, tra’n dal i barhau ei astudiaethau gydag athrawon offerynnol ‘clasurol’. Cafodd ei enwi’n bencampwr ffidlwyr iau Cymru ddwywaith, ac mae’n dal i fod yr unig berson i ennill y Rhuban Glas yn Eisteddfod Môn gyda pherfformiad cerddoriaeth draddodiadol.

Ar ôl cyfnodau’n astudio ym Mhrifysgol Leeds ac yn Janáčkova Akademie Múzických v Brně (y Weriniaeth Siec) mae Patrick ar hyn o bryd yn rhannu ei amser rhwng y Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd a gyrfa brysur yn teithio’n rhyngwladol i berfformio.

Fel aelod o Calan, mae wedi mynd â cherddoriaeth Cymru i wyliau o fri, yn cynnwys Caergrawnt, Sidmouth a Cropredy, yn ogystal â theithio Ewrop a’r Unol Daleithiau’n rheolaidd. Wrth weithio gyda Cerys Matthews bu’n chwarae fel unawdydd yng nghyngerdd agoriadol Womex a Proms y BBC, ac yn ddiweddar bu’n gyfarwyddwr cerdd i ddarllediad Nadolig ar y
teledu gan Bryn Terfel.

http://www.cerddcymru.com/land-of-song/patrick-rimes

 

Mae Georgia Ruth Williams, sy’n hanu o Aberystwyth, yn delynores, cantores a chyfansoddwraig caneuon yn y ddwy iaith. Ym mis Mai 2013 rhyddhaodd ei halbwm gyntaf – Week of Pines – ar label Recordiau Gwymon.

Cafodd y brif sengl ‘Week of Pines’ gefnogaeth frwd ar draws y cyfryngau. Cafodd ei henwi fel “Hoff Fand Newydd” Steve Lamacq ar BBC 6 Music, wedi iddi ennill ei “Rebel Playlist” a chael ei gwahodd i fod yn westai ar ei raglen. Dewisodd Jo Whiley y sengl fel ei “Hoff Beth Newydd” yn yr un wythnos ar BBC Radio 2. Hyd yn hyn, mae’r gân wedi cael ei chwarae hefyd gan Gideon Coe, Huw Stephens, Dermot O’Leary a Janice Long ymysg eraill. Perfformiodd Georgia sesiwn fyw hefyd i raglen foreol Lauren Laverne ar BBC 6 Music.

Enillodd Week of Pines Wobr Gerddoriaeth Gymreig 2013 (wedi’i henwebu ochr yn ochr â recordiau gan Neon Neon a Sweet Baboo) a chafodd ei henwebu yng ngwobrau gwerin 2014 BBC Radio 2 (am y ‘Trac Traddodiadol Gorau’ a ‘Gwobr Gorwelion’). Mae Georgia’n cyflwyno rhaglen gerddoriaeth wythnosol ar BBC Radio Cymru.

http://www.georgiaruthmusic.co.uk

 

Brodor o Glastonbury yng Ngwlad yr Haf yw Archie Churchill-Moss, sydd wedi bod yn perfformio o gwmpas Prydain a thu hwnt ers tua 8 mlynedd bellach nes ei fod yn un o chwaraewyr melodeon ifanc gorau Lloegr, ac yntau’n ddim ond 21 oed.

Wedi cael gwersi er yn grwt ifanc gan Andy Cutting, Rob Harbron a Saul Rose ac eraill, mae mewn sefyllfa dda i gario baton y traddodiad diatonig penigamp. Mae gwreiddiau ei ddylanwadau cerddorol yn ymestyn o dde Lloegr i Ewrop gyfan.

Mae’n perfformio’n gyson gydag enillwyr gwobr gwerin ifanc BBC Radio 2, Moore, Moss, Rutter, a chaiff eu hail albwm stiwdio ei rhyddhau yn fuan. Yn sgil hyn mae wedi ymddangos ar BBC Radio 2 a Sky Arts HD. Mae Moore, Moss, Rutter wedi treulio’r 5 mlynedd diwethaf yn teithio ar hyd a lled Lloegr i berfformio yn rhai o wyliau mwyaf Prydain gan gynnwys 2 ymddangosiad yng ngŵyl Glastonbury.

Gellir gweld Archie hefyd yn perfformio gyda’r grŵp Gwerin Llydewig Dragonsfly yn Glastonbury a’r cyffiniau, ac mae’n chwarae melodeons Castagnari.

http://pipe-factory.co.uk/#/archie-churchill-moss/4556653566

 

Storïwr ac ysgrifennwr caneuon llwyddiannus yw David Gibb, yn ogystal â bod y dyn talaf yn Swydd Derby. Ei nod mewn bywyd yw creu cerddoriaeth wych i blant a theuluoedd. Ac yntau’n ddim ond 24 oed, mae ei gerddoriaeth eisoes wedi’i chwarae ar Radio 1, 2, 3, 4 a 6 y BBC, ac mae wedi perfformio yng ngŵyl Glastonbury (a sawl gŵyl arall), chwarae dros 400 o gyngherddau, cael ei enwebu am Wobr Gwerin BBC Radio 2 fel rhan o’r ddeuawd ‘David Gibb & Elly Lucas’, ac ennill gwobr a chlod uchel yng nghystadleuaeth Storïwr Ifanc y Flwyddyn (2011).

http://www.davidgibb.com/

 

Mae Lucy Ward yn artist acwstig o Derby sydd wedi ennill gwobrau. Mae’n chwarae’r gitâr, iwcaleli a chonsertina ond yn ystyried mai ei llais yw ei phrif offeryn. Ar ôl cael ei gitâr gyntaf yn 14 oed mentrodd Lucy i’r clybiau acwstig, a dyna lle y clywodd am y tro cyntaf y gerddoriaeth draddodiadol sydd bellach yn mynd â’i bryd. Wedi’i chyfareddu gan eiriau a storïau’r caneuon traddodiadol, turiodd Lucy ymhellach i fyd canu gwerin, gan ymweld â chlybiau a sesiynau ar hyd a lled y wlad cyn cael ei gofyn i gynnal gigs yn ei henw ei hun. Yn 2009 cyrhaeddodd Lucy rownd derfynol Gwobr Gwerin Ieuenctid y BBC a dydi hi ddim wedi edrych yn ôl ers hynny!

Ar ôl ennill Gwobr Gorwelion am y newydd-ddyfodiad gorau yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 yn 2012, mae gyrfa Lucy wedi mynd o nerth i nerth. Yn 2013 cafodd ei henwebu ar gyfer gwobr bwysig Canwr Gwerin y Flwyddyn yng Ngwobrau Gwerin 2014 BBC Radio 2, ac roedd yn un o’r
bobl ieuengaf erioed i gael eu henwebu ar gyfer y wobr arbennig iawn hon.

Cafodd ei halbwm gyntaf ‘Adelphi Has To Fly’ dderbyniad gwresog dros ben gan y beirniaid. Cyhoeddodd MOJO mai Lucy oedd ‘Britfolk’s most vibrant and forthright new young talent’ a chafodd adolygiadau 4 seren gan The Guardian a chylchgrawn Maverick ymysg eraill. Rhyddhawyd ei hail albwm ‘Single Flame’ yn 2013 gan ennyn adolygiadau llawn canmoliaeth eto.

http://www.lucywardsings.com