Mae yna dal ychydig o docynnau ar ôl ar gyfer Gwerin Gwallgo felly peidiwch â cholli allan. Mae tocynnau ar gael yma

Bydd bws yn mynd o wasanaethau Gorllewin Caerdydd ac yn galw yn Aberhonddu.

Fydd trip i Galeri Caernarfon i weld Blazin’ Fiddles a Patrobas yn rhan o’r cwrs. Dyma ddigwyddodd flwyddyn ddiwethaf yn Galeri

Mae fwy o wybodaeth am y cwrs a’r tiwtoriaid ar gael yma