Rydym yn falch o gyhoeddi tiwtoriaid Gwerin Gwallgo eleni. Mae’r cwrs i bobl ifanc 11-18 mlwydd oed yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn yn y Bala yn cael ei gynnal o’r 25ain – 28ain o Chwefror 2019.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am y tiwtoriaid YMA

Mae tocynnau Gwerin Gwallgo ar gael YMA. Fydd tocynnau cynnar ar gael nes y 31ain o Ionawr felly peidiwch a colli allan.

Cliciwch YMA ar gyfer mwy o wybodaeth am y cwrs.