Mynegi Pryderon

 

Pwrpas yr adran hon yw cynnig i chi, defnyddiwr gwasanaethau trac, gwybodaeth a fydd yn eich  galluogi i fynegi unrhwy bryderon sydd gennych.

Os ‘rydych o’r farn bod trac heb ddarparu’r gwasanaeth neu’r safon a ddisgwylir gennych, a wnewch chi ddatgan eich consyrn i’ch person cyswllt e.e. tiwtor eich cwrs neu aelod staff trac.

A wnewch chi godi, yn y fan a’r lle, unrhyw fater sy’n achosi  pryder oherwydd mae’n aml yn bosib datrus problemau yn uniongyrchol; os byddwch yn oedi cyn tynnu’n sylw at y broblem byddwn yn gofyn i chi am gofnod ysgrifenedig fel ein bod yn gallu archwilio’ch consyrn mewn ffordd gwbl fanwl.

Mae manylion cyswllt staff trac wedi’u rhestru isod:

Rheolydd: Blanche Rowen, trac@trac-cymru.org, 01446 748556

Cyfarwyddydd: Danny KilBride, cyfarwyddydd@trac-cymru.org

Er mwyn sicrhau y cymorth angenrheidiol, dylid delio ag unrhyw argyfwng wrth iddo godi.