Gwerin Iau

Y Cwrs

Mae Gwerin Iau yn gwrs canu, clocsio a cherddoriaeth offerynnol gyda thri thiwtor profiadol a phoblogaidd yn lleoliad hyfryd Canolfan yr Urdd Glanllyn yng Ngogledd Cymru i blant 8-12 mlwydd oed. Mae’r cwrs fel arfer yn cael ei gynnal ar benwythnos cyntaf mis Rhagfyr. Cafodd y cwrs ei gynnal yn 2019 o’r 29ain of Dachwedd- 1af o Ragfyr. Cafodd y cwrs ei gynnal yn 2019 o’r 29ain of Dachwedd- 1af o Ragfyr.

Mae tiwtoriaid yn cwrs yn arbennigo mewn cyflwyno cerddoriaeth a dawnsio gwerin i blant o bob oed. Ar gyfer y gweithgaredd offerynnol, mae rywfaint o gefndir offerynnol yn sicr o helpu gan fod y tiwtoriaid yn cyflwyno alawon gwerin i’w dysgu o’r glust ond i rheiny sydd ddim yn offerynnwyr mae digon o gyfle i ganu a chlocsio.

Ar y cwrs mae cyfle i gymryd rhan yng ngweithgareddau cyffrous Glan-llyn fel canwio / cwrs rhaffau uchel / bowlio / nofio a dringo yn ystod y penwythnos hefyd.

Edrychwch ar mwy o luniau o Gwerin Iau 2019 yma

Mae cost y cwrs yn cynnwys gweithgareddau, gwersi, bwyd a llety.

Cyn-diwtoriaid y cwrs: Angharad Jenkins, Sioned Webb, Branwen Haf Williams, Mair Tomos Ifans, Tudur Phillips a Bethan Rhiannon