Mae trac yn falch iawn o gyhoeddi fod Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, yn ei haelioni, wedi cytuno i gefnogi Ensembl Gwerin Ieuenctid Cymru’r flwyddyn hon.

Pwrpas yr Ensembl yw hyfforddi cerddorion ifanc 16-25 oed i wella eu sgiliau perfformio a fydd yn galluogi iddynt ddatblygu gyrfa fel cerddorion gwerin broffesiynol yn ogystal â chynrychioli cerddoriaeth gwerin Cymru ar lwyfannau dylanwadol. Ei nod yw perfformio ar y lefel uchaf ac ail-ddehongli cerddoriaeth draddodiadol Cymru ar gyfer cynulleidfa newydd modern. Patrick Rimes sy’n arwain yr Ensembl ac mae’n esbonio pam fod angen ensemble o’r fath yn y fideo isod a chreuwyd yn ystod Gwerin Gwallgo eleni.

Fydd yr arian gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston yn galluogi dod a 15 o gerddorion ifanc Cymru at ei gilydd er mwyn ymarfer ar gyfer dri phenwythnos a dilynwyd gan berfformiadau mewn gwyliau ar draws Cymru. Mae’r ymddiriedolaeth yn adnabyddus am gefnogi opera, cerddoriaeth glasurol, celf weledol sy’n derbyn ei phrif incwm gan freindaliadau cynhyrchiad Mousetrap yn Llundain, y ddrama ddirgel gan Agatha Christie.

Cafodd yr ensemble ei dreialu gan trac flwyddyn ddiwethaf gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri Genedlaethol, a rhedwyd dau benwythnos llwyddiannus o ymarferion.