Dysgwch i glocsio o adre’ gyda Bethan Rhiannon! Cyfres wythnosol- 8 fideo o wersi hanner awr am ddim. Peidiwch adael i Covid eich atal rhag dechrau dysgu. Wedi clocsio o’r blaen? Fe allwch chi ddatblygu a mireinio eich techneg gyda chlocswraig sydd wedi mynd a chlocsio Cymreig o nerth i nerth. Dawnsiwch i gael hwyl, ymarfer corff neu i fod yn greadigol.

Prosiect gan Trac Cymru, a wnaed yn bosib oherwydd arian gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Cenedlaethol.

Gwers 1

 

Gwers 2

Gwers 3

Gwers 4

Gwers 5

Gwers 6

Gwers 7