Dysgwch i glocsio o adre’ gyda Bethan Rhiannon! Cyfres wythnosol- 8 fideo o wersi hanner awr am ddim. Peidiwch adael i Covid eich atal rhag dechrau dysgu. Wedi clocsio o’r blaen? Fe allwch chi ddatblygu a mireinio eich techneg gyda chlocswraig sydd wedi mynd a chlocsio Cymreig o nerth i nerth. Dawnsiwch i gael hwyl, ymarfer corff neu i fod yn greadigol. Bob bore Sadwrn am 10yb yn dechrau ar 25 Gorffennaf.

A project by Trac Cymru, made possible by funding from the Arts Council of Wales, the Welsh Govt and the National Lottery.

Gwers 1

 

Gwers 2

Gwers 3

Gwers 4

Gwers 5

Gwers 6

Gwers 7