Y Gân Gymraeg Wreiddiol Orau

Bendigeidfran  – Lleuwen
Cân Y Cŵn – Gwyneth Glyn
Swn ar Gardyn Post – Bob Delyn a’r Ebillion
Y Gwyfyn – The Gentle Good

Dewch o hyd i holl enillwyr Gwobrau Gwerin Cymru 2019 YMA