BEAM 2017: the Big Experiment / yr Arbrawf Mawr

Awst 1, 2017 | Y gwerin yn y gymuned, Yr Arbrawf Mawr

1-3 Medi, Caerfyrddin

Ymunwch â ni yng Nghanolfan Halliwell ar gampws Prifysgol y Drindod Dewi Sant am benwythnos llawn dop gyda cherddoriaeth, canu a dawnsio, sydd eleni yn cynnwys ein gwastai arbennig CALAN.

Dros y penwythnos bydd bron 30 awr o hyfforddiant a gweithgareddau, gan gynnwys grwpiau offerynnol cymysg, canu, dawns werin a dawns y glocsen, gweithdai blasu, cyngherddau, ffilmiau, twmpath a sesiynau. Mae’n awyrgylch wych i ddysgu cyfoeth o ganeuon ac alawon newydd, i wella’ch techneg, i arbrofi gydag offerynnau anghyfarwydd, i brofi gwahanol fathau o ganeuon a dawnsiau ac i gwrdd â ffrindiau newydd ar yr un pryd. Bydd y digwyddiadau gyda’r nos a gweithdai’r prynawn yn agored i’r cyhoedd.

Tiwtoriaid a grwpiau

Bydd Patrick Rimes yn cymryd y dosbarthiadau offerynnau uwch, gydag Angharad Jenkins a Guto Dafis i’r chwaraewyr lefel Canolradd, ac fe fydd Aidan Sheehan yn annog bethau mawr o’r grwp Sylfaenol. Bydd Arfon Gwilym yn ôl i gymryd y ddosbarth Canu Gwerin. Bydd Bethan Rhiannon yn dysgu ddawns y glocsen i’r ddawnswyr lefel uwch/canolradd, gyda Tudur Phillips yn dysgu’r llai hyderus a’r dechreuwyr pur.

Gwerin Iau!

Bydd grwp boreol yn arbennig i’r 7-10au eleni, dan ofal Sioned Webb, ac os fydd digon o ddiddordeb, bydd grwp iddynt yn y prynhawn hefyd. (Bydd angen i bobl ifanc dan 16 cael oedolyn gyda nhw, os fydden nhw’n dod i’r benwythnos gyfan.)

Cewch ddarllen mwy ar y tiwtoriaid a’u grwpiau yma, a hefyd cewch wybodaeth ar weithdau prynhawn, sydd ar agor i’r cyhoedd.

Archebwch eich lle yma: cewch Tocyn Cynnar gyda ddisgownt tan 20 AWST