Mapio’r Sector Traddodiadol yn Ewrop

Mapio’r Sector Traddodiadol yn Ewrop

Mapio’r Sector Traddodiadol yn Ewrop – ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc- Pwy sy’n gwneud beth yn y celfyddydau traddodiadol yn Ewrop – a ble? Rydyn ni eisiau gwybod! Allwch chi helpu? Er bod gan bawb a phob sefydliad eu cysylltiadau personol a phroffesiynol eu...
Gwybodaeth defnyddiol yn ystod COVID-19

Gwybodaeth defnyddiol yn ystod COVID-19

1. Perfformwyr Proffesiynol Ffrydio Byw Perfformiwch yn fyw o’ch cartref a gadewch i bobl wybod amdano ar dudalen Facebook Corona Concert. Fe allwch chi wneud hyn am ddim neu werthu tocynnau gyda dolen Zoom Tiwtora Digidol Ydych chi’n cynnig gwersi digidol? Oes gyd ni...
Gwybodaeth defnyddiol yn ystod COVID-19

Ymateb i Covid-19

Helo, Rydym yn wynebu amser heriol ac mae’r byd cerddoriaeth draddodiadol yn wynebu sialensiau penodol. Mae ein cerddoriaeth a’n dawns yn naturiol yn ddigwyddiadau cymdeithasol ond mae nawr risg ynghlwm â ymgynnull mewn ceginau, neuaddau eglwys a bariau. Gyda...