Pwy Sydd Yna?

Pwy Sydd Yna?

Rydym yn awyddus i ehangu ein gwaith gyda phobl ifanc dros y pum mlynedd nesaf. Rydym yn edrych i ehangu Gwerin Gwallgo, Gwerin Iau a pharhau ein gwaith gyda AVANC, ein hensemble gwerin ieuenctid gwerin genedlaethol cyntaf. Mae pobl hefyd wedi gofyn i ni i gysylltu...