Mae nawr yn bosib archebu tocynnau i’n cwrs i blant 8-12 mlwydd oed yng Nghanolfan yr Urdd Glan-llyn. Fydd y cwrs yn cael ei gynnal o 30ain o Dachwedd i’r 2il o Rhagfyr 2018

Dewch o hyd i fwy wybodaeth am y penwythnos a gwybodaeth am sut i archebu lle yma