Bydd yn cwrs yng Ngwersyll yr Urdd Glanlllyn, Y Bala ar y 25-28 o Chwefror 2019

Gellwch archebu nawr ar gyfer gwrs trac i bobl ifanc 11-18. Cyhoeddir y tiwtoriaid yn fuan.

Bydd gweithdai offerynnol (dechreuwyr i uwch), canu a chlocsio yn ystod y dydd, a sesiynau anffurfiol, cyngherddau, cymdeithasu, twmpathau, a mwy gyda’r nos – a chyfle i berfformio.

Pris disgownt cynnar ar gael tan Ionawr 31! Darllenwch mwy am y cwrs yma neu ewch syth i’r dudalen archebu yma