Gŵyl arddangos a ffair fasnach i werin ryngwladol dros dridiau yw Ffair Werin Lloegr (EFEx) gyda thalent o Loegr a chyda phartner rhyngwladol bob blwyddyn. Atynna archebwyr, gwyliau, canolfannau celfyddydol, clybiau gwerin, asiantwyr a hyrwyddwyr o ledled Prydain, Ewrop, Canada a lleoedd eraill i Fanceinion ym mis Hydref.

Fel Bartner Ryngwladol 2018, bydd lle i pedwar band o Gymru i chwarae ‘showcase’ yn EFEx 2018. Alaw, 9Bach, Gwyneth Glyn and Catrin Finch & Seckou Keita wedi’i ddewis i berfformio o flaen gerbron 180 o raglennwyr gwyliau a lleoliadau, asiantiaid, aelodau o’r cyfryngau a’r wasg a phenderfynwyr yn y diwydiant o Brydain a thramor; a hefyd y cyhoedd sy’n mynd i Wyl Werin Manceinion, sef wyneb cyhoeddus EFEx. Mae’n gyfle i weld deugain o artistiaid ar draws tri diwrnod sy’n wledd i’r cynadleddwyr gyda digwyddiadau rhwydweithio, ffair fasnach, cyfleoedd arddangos talent i labeli a sawl derbynwest.

Cyflwynir Cymru yn bartner cenedlaethol mewn partneriaeth rhwng Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, trac a Theatr Mwldan dan frand Cerdd Cymru a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cewch ddarllen rhagor yma https://www.englishfolkexpo.com/