Sioc a thristwch ddaeth dros dîm trac wrth glywed am farwolaeth annisgwyl Alan James dros y penwythnos.

Roedd Alan yng nghanol gweithio a’r rhaglen datblygu artistiaid trac yn mentora rhai o’n hartistiaid proffesiynol. Fe weithiodd ef gyda ni yn y gorffennol yn mentora ar ein cyrsiau hyfforddiant er mwyn paratoi ar gyfer Womex yng Nghaerdydd. Flwyddyn ddiwethaf redodd ddyddiadau yn hyfforddi artistiaid ynglŷn ag ochr busnes cerddoriaeth gwerin.

Roedd yn berson hynod ddeallus ac yn wyneb cyfarwydd ym mhob digwyddiad diwydiannol fel WOMEX a EFEx. Fyddai o hyd yn barod cefnogi cerddoriaeth o Gymru mewn unrhyw ffordd y gallai. Roedd ganddo brofiad eang a dwfn o’r diwydiant gerddoriaeth ond yn enwedig yng nghyd-destun Cymru a’r byd Gwerin o ganlyniad i’w amser yn gadeirydd EFDSS yn Lloegr ac yn gadeirydd Sefydliad Cerddoriaeth Cymru.

Rheolodd 9bach wrth iddynt fynd o nerth i nerth yn rhyngwladol, ac fe fentorodd nifer o artistiaid eraill o’r sin werin.

Bydd colled fawr ar ei ôl.

Dyma erthygl manwl am ei fywyd a’i waith