Dyfodol y traddodiad a thraddodiad y dyfodol

Sefydliad datblygu traddodiadau gwerin Cymru yw trac; maen bodoli i hyrwyddo a datblygu traddodiadau cerdd a dawns Cymru yng Nghymru a thu hwnt.

Sefydlwyd trac oherwydd y gred gyffredin yn rinweddau unigryw diwylliannau traddodiadol, ymwybyddiaethperthnasedd parhaus i’r presennol ac ysfa i rannu’r hyn sydd gan draddodiadau cerdd iw cynnig. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, mae trac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, a’r wefan hon, sy’n rhestru perfformwyr, digwyddiadau a chysylltiadau. Mae trac yn Elusen Gofrestredig Rhif 1085422

Gweledigaeth trac

Mae celfyddydau traddodiadol Cymru yn gonglfaen cydlyniant cymdeithasol ac yn mynegi ein hanes unigryw, ein heithoedd, ein diwylliant an ffordd o fyw. Mae cerddoriaeth, canu, cerdd dant, dawns a storïa yn rhan on genedigaeth-fraint. Credwn bod gwerthoedd cynhenid ein dulliau mynegiant traddodiadol yn rhwymau sy’n ein clymu at ein gilydd; her y dyfodol yw adnewyddu’r dulliau mynegiant hyn mewn ffyrdd syn bodoli’r cenedlaethau newydd tran parchur rhai a fu.

Mae trac yn bodoli i feithrin datblygiad y celfyddydau traddodiadol hyn.

Amcanion trac

Mae trac yn hyrwyddo ac yn datblygu celfyddydau perfformio traddodiadol Cymru er mwyn gwireddu’r canlynol:

  1. Sicrhau cynaliadwyedd yn y broses o drosgwlyddo’r traddodiad drwy ymgysylltu a chyfranogi.
  2. Gan ganolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol, creu sîn draddodiadol / werin broffesiynol ffyniannus sy’n cynnig llwybrau gyrfa hyfyw i artistiaid proffesiynol.
  3. Codi ymwybyddiaeth a chefnogaeth o gelfyddydau traddodiadol Cymreig drwy eirioli ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol.
funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
©2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org