Newydd! Gwerin Iau- penwythnos werin breswyl i blant 7-11 oed

Med 27, 2016 | Gwerin Iau, Y gwerin yn y gymuned

Glan Llyn, 2-4 Rhagfyr 2016

Mae trac a’r Urdd yn cyd-lynnu i gynnig penwythnos newydd yn arbennig ar gyfer plant iau.

Bydd Gwerin Iau yn cyflwyn canu, clocsio a cherddoriaeth offerynnol gyda thri thiwtor profiadol a phoblogaidd: Angharad Jenkins a Bethan Rhiannon o Calan a Gwenan Gibbard (i’r dde) yn lleoliad hyfryd Canolfan yr Urdd Glanllyn yng Ngogledd Cymru.

Mae’r tiwtoriaid i gyd yn arbennigo mewn cyflwyno cerddoriaeth a dawnsio gwerin i blant o bob oed. Ar gyfer y gweithgaredd offerynnol, mi fyddai rywfaint o  gefndir offerynnol yn sicr o helpu gan y bydd y tiwtoriaid yn cyflwyno alawon gwerin  i’w dysgu o’r glust ond i rheiny sydd ddim yn offerynnwyr mi fydd digon o gyfle i ganu a chlocsio.

Mi fydd cyfle i gymryd rhan yng ngweithgareddau cyffrous Glan-llyn fel canwio / cwrs rhaffau uchel / bowlio / nofio a dringo yn ystod y penwythnos hefyd.  Gellir trefnu trafnidiaeth (am bris ychwanegol) os bydd digon o alw.

Ni fydd athrawon yn mynchu ond fe fydd staff Glan-llyn yn gofalu am y plant tra eu bod yn y Gwersyll.

 

Pris: £75. Archebwch gyda siec i’r Urdd trwy eich ysgol/Aelwyd neu drwy’r post: Gwersyll yr Urdd GlanLlyn, Llanuwchllyn, Y Bala SY23 7ST. Gallwch ebostio trac i gael ffurflen archebu ar trac@trac-cymru.org