EIRIOLI: ar ran y Celfyddydau Gwerin

Mae’r celfyddydau traddodiadol yn allweddol o ran clymu cymdeithas at ei gilydd ac yn fynegiant o hanes, iaith, diwylliant a ffordd o fyw arbennig Cymru.
Datganiad Gregynog

Mae trac yn eirioli mewn nifer o ardaloedd ar ran y gymuned celfyddydau traddodiadol.

 • Datganiad Gregynog – y tirlun celfyddydau traddodiadol yn 2003
 • Maniffesto – rhannwch eich blaenoriaethau am 2015
 • Y Senedd – ‘rydym wedi briffio Gweinidogion ac wedi hyrwyddo’r digwyddiad gwerin trac @ Senedd
 • Celfyddydau Gwerin APPG  – mae noddwr trac, Kevin Brennan AS, yn gadeirydd ar y grŵp traws-bleidiol hwn yn San Steffan

Mae trac yn aelod o bwyllgorau:

 • Tŷ Cerdd
 • Visit Wales Partneriaeth Twristiaeth Diwylliannol
 • Panel Cerddoriaeth Werin yr Eisteddfod Genedlaethol
 • Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru
 • Music Partnership Forum Wales
 • Storïa yng Nghymru

ac wedi gweithio mewn partneriaeth â llawer o fudiadau yng Nghymru, gan gynnwys:

 • Clera
 • Cymdeithas Ddawns Genedlaethol Cymru
 • Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru
 • Cymdeithas Cerdd Dant
 • Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Canolfan Mileniwm Cymru
 • Neuadd Dewi Sant, Caerdydd (Proms Gwerin)
 • CânSing
 • Creu Cerdd
 • Cerdd Gymunedol Cymru
 • Prifysgol Cymru, Bangor
 • S4C
 • BBC Radio Wales a Radio Cymru
 • Gŵyl Rhyngeltaidd Cwlwm Celtaidd
 • Gŵyl Green Man

 

Mae trac yn annog cyfranogi at ein traddodiadau cerddoriaeth, canu a dawns – ledled Cymru, yn y ddwy iaith a gan bobl o bob oedran a gallu.

CYMRYD RHAN

Y celfyddydau gwerin yn y gymuned

 

AR Y LLWYFAN

Creadigrwydd a datblygu artistiaid

 

EIRIOLI

Ar ran y Celfyddydau Gwerin

 

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
©2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org