CYMRYD RHAN: y celfyddydau gwerin yn y gymuned

Mae trac yn mwynhau cydweithio gyda cherddorion, cantorion, dawnswyr a chynulleidfaoedd fel ei gilydd waeth beth yw eu hoedran, iaith neu lefel gallu. Os oes gennych chi ddiddordeb yn ein celfyddydau gwerin, mae gan trac rhywbeth i’w rhannu gyda chi.

CymunedauIeuenctid

Prosiectau

Gwerin Iau
Bydd Gwerin Iau yn cyflwyno canu, clocsio a cherddoriaeth offerynnol gyda thri thiwtor profiadol a phoblogaidd: Angharad Jenkins a Bethan ...
DARLLEN MWY

Gwerin Iau

Gwerin Gwallgo
Cwrs preswyl bywiog i bobl ifanc o 11 i 18 mlwydd oed yw Gwerin Gwallgo. Mae’r cwrs pedwar diwrnod yn ...
DARLLEN MWY

Gwerin Gwallgo

Tutor-Posters-v5-WEB-Welsh-PRINT-READY.jpg
Ydych chi’n gerddor traddodiadol? Yn chwilio am gyfleoedd newydd a chyffrous yn ymwneud â dysgu eraill? P’un ai ‘rydych yn ...
DARLLEN MWY

Hyfforddiant i Diwtoriaid Cerddoriaeth Werin Gymunedol

Tŷ Gwerin
Tŷ Gwerin, cartref i’r traddodiadau gwerin yn yr Iwrt ysblenydd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Ymunwch â ni am raglen ...
DARLLEN MWY

Tŷ Gwerin

Clustfeiniau
Mae ein cerddoriaeth yn ddolen gyswllt bersonol, cymdeithasol a byw rhwng ein gorffennol a’n dyfodol. Cyfres o ffilmiau byr yw ...
DARLLEN MWY

Clustfeiniau

Yr Arbrawf Mawr
‘Ysgol werin’ Cymru i bobl o bob oedran: treuliwch benwythnos gyfan yn chwarae, canu neu glocsio! Mae’r pris yn cynnwys ...
DARLLEN MWY

Yr Arbrawf Mawr

Cymunedau

Mae gwaith rhyng-genedliadol trac wedi cynnwys pobl o bob oedran sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth, canu a dawns traddodiadol, prosiectau megis:

 • Yr Arbrawf Mawr – ein penwythnos blaenllaw blynyddol i gantorion, dawnswyr a cherddorion
 • Tŷ Gwerin – erbyn hyn mae ‘tŷ gwerin’ yn rhan annatod o’r Eisteddfod Genedlaethol
 • Cymorth ar gyfer sesiynau
  • tiwtoriaid ar gyfer clybiau alawon a sesiynau sefydlog fel Clwb Alawon Dolanog ym Mhowys, Sesiwn Fach Caerdydd yng Nghaerdydd a Chlwb Alawon Aberystwyth
  • clybiau, sesiynau a gweithdai newydd ym Machynlleth, Sir Fôn, Ystradgynlais, Bro Morgannwg, Llanymddyfri, Betws (ger Pen-y-Bont ar Ogwr) ac Arberth yn Sir Benfro
  • gweithdai clocsio yng Nghaernarfon, yr Wyddgrug a Sir Ddinbych
  • gweithdai canu yn Llandeilo, Ystradgynlais a Chefn Cribwr, Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Mari Lwyd – yr ‘opsiwn fegan’ am y traddodiad pen ceffyl hynafol.
 • Diwrnodau Celfyddydau Gwerin  – ‘rydym wedi cynnal diwrnodau cyfan megis y diwrnod o ganu gwerin a Cherdd Dant yn Aberystwyth, y diwrnodau o ganeuon ac alawon yn Sir Benfro a diwrnod yn Abertawe i gyflwyno dawnsiau ac alawon Morys
 • y Sbotolau ar Ferthyr Tydfil –  Pibgyrn a ‘Phlant Penderyn’
 • Repertoire lleol – mae peth o’n gwaith wedi ffocysu ar gysylltiadau lleol y caneuon a’r alawon fel, er enghraifft, gwaith Ifor Ceri ym Mhowys, caneuon Sir Benfro, Alawon Fy Ngwlad wedi’i leoli yng Nghaerphilly a Rhondda Cynon Taf, ac Alawon Llanrwst
 • Plygain – ail-sefydlu’r traddodiad canu eiconig Cymreig hwn
 • Carolau Mai – dysgu’r caneuon a’r traddodiadau yn Aberystwyth a Chaerdydd

Traddiatoriaid

Rydym wedi cynnal sawl digwyddiad i bleidwyr achos gwerin a ‘gweithredwyr’ lleol – ein cyn-gyfarwyddydd, Siân Thomas, a fathodd y term ‘traddatoriaid’ ar eu cyfer

 • Ysgwyd ymaith y llwch – symposiwm rhyngwladol i drafod adennill cerddoriaeth o’r archifau
 • Fforwm y Traddatoriaid – diwrnodau o rhwydweithio ac hyfforddiant i glybiau gwerin a threfnyddion
 • Cyhoeddwyr Cerddoriaeth –  symposiwm
 • Ymchwilio i ddefnydd crai – casgliadau o gerddoriaeth yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ieuenctid

Y to ifanc yw dyfodol y celfyddydau gwerin. Dyma esiamplau o waith trac gydag ieuenctid

 • Gwerin Gwallgo – ysgol werin newydd Cymru i bobl ifanc
 • Folkworks – naw gwerinwr ifanc o Gymru yn mynd â’u cerddoriaeth i Durham
 • Ethno – ysgol werin enwog Sweden yn croesawu talent ifanc o Gymru …
 • Degogenod … a’r hyn a ddigwyddodd nesaf
 • Gweithio mewn ysgolion – gweithdai canu, cerddoriaeth a dawns yn Nhorfaen, Gwynedd, Cwmtawe, Caerdydd a Phowys; sesiynau ar y Fari Lwyd yng Nghaerfyrddin, a phrosiect am gynheiliaid traddodiad y sipsiwn yn Sir Benfro.
 • Eisteddfod yr Urdd – trac yn mynychu gŵyl gystadleuol fwyaf Cymru i bobl ifanc
 • Jac y Do –  CD i blant, gan blant

Mae trac yn annog cyfranogi at ein traddodiadau cerddoriaeth, canu a dawns – ledled Cymru, yn y ddwy iaith a gan bobl o bob oedran a gallu.

CYMRYD RHAN

Y celfyddydau gwerin yn y gymuned

 

AR Y LLWYFAN

Creadigrwydd a datblygu artistiaid

 

EIRIOLI

Ar ran y Celfyddydau Gwerin

 

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
©2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org