CYMRYD RHAN: y celfyddydau gwerin yn y gymuned

Mae trac yn annog cyfranogi at ein traddodiadau cerddoriaeth, canu a dawns – ledled Cymru, yn y ddwy iaith a gan bobl o bob oedran a gallu.

CymunedauIeuenctid

Prosiectau

Gwerin Iau
Bydd Gwerin Iau yn cyflwyn canu, clocsio a cherddoriaeth offerynnol gyda thri thiwtor profiadol a phoblogaidd: Angharad Jenkins a Bethan ...
DARLLEN MWY

Gwerin Iau

Gwerin Gwallgo
Cwrs preswyl bywiog i bobl ifanc o 11 i 18 mlwydd oed yw Gwerin Gwallgo. Mae’r cwrs pedwar diwrnod yn ...
DARLLEN MWY

Gwerin Gwallgo

Tutor-Posters-v5-WEB-Welsh-PRINT-READY.jpg
Ydych chi’n gerddor traddodiadol? Yn chwilio am gyfleoedd newydd a chyffrous yn ymwneud â dysgu eraill? P’un ai ‘rydych yn ...
DARLLEN MWY

Hyfforddiant i Diwtoriaid Cerddoriaeth Werin Gymunedol

Tŷ Gwerin
Dyma beth sy’n digwydd eleni yn y Tŷ Gwerin, cartref i’r traddodiadau gwerin yn Eisteddfod Genedlaethol 2015 ym Mhowys. Tŷ ...
DARLLEN MWY

Tŷ Gwerin

Clustfeiniau
Mae ein cerddoriaeth yn ddolen gyswllt bersonol, cymdeithasol a byw rhwng ein gorffennol a’n dyfodol. Cyfres o ffilmiau byr yw ...
DARLLEN MWY

Clustfeiniau

Yr Arbrawf Mawr
Yr Arbrawf Mawr – ffordd fendigedig i dreulio penwythnos yn yr hydref mewn lleoliad hyfryd, yn llawn dop gyda cherddoriaeth, ...
DARLLEN MWY

Yr Arbrawf Mawr

Cymunedau

Mae gwaith rhyng-genedliadol trac wedi cynnwys pobl o bob oedran sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth, canu a dawns traddodiadol, prosiectau megis:

 • Yr Arbrawf Mawr – ein penwythnos blaenllaw blynyddol i gantorion, dawnswyr a cherddorion
 • Tŷ Gwerin – erbyn hyn mae ‘tŷ gwerin’ yn rhan annatod o’r Eisteddfod Genedlaethol
 • Cymorth ar gyfer sesiynau
  • tiwtoriaid ar gyfer clybiau alawon a sesiynau sefydlog fel Clwb Alawon Dolanog ym Mhowys, Sesiwn Fach Caerdydd yng Nghaerdydd a Chlwb Alawon Aberystwyth
  • clybiau, sesiynau a gweithdai newydd ym Machynlleth, Sir Fôn, Ystradgynlais, Bro Morgannwg, Llanymddyfri, Betws (ger Pen-y-Bont ar Ogwr) ac Arberth yn Sir Benfro
  • gweithdai clocsio yng Nghaernarfon, yr Wyddgrug a Sir Ddinbych
  • gweithdai canu yn Llandeilo, Ystradgynlais a Chefn Cribwr, Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Mari Lwyd – yr ‘opsiwn fegan’ am y traddodiad pen ceffyl hynafol.
 • Diwrnodau Celfyddydau Gwerin  – ‘rydym wedi cynnal diwrnodau cyfan megis y diwrnod o ganu gwerin a Cherdd Dant yn Aberystwyth, y diwrnodau o ganeuon ac alawon yn Sir Benfro a diwrnod yn Abertawe i gyflwyno dawnsiau ac alawon Morys
 • y Sbotolau ar Ferthyr Tydfil –  Pibgyrn a ‘Phlant Penderyn’
 • Repertoire lleol – mae peth o’n gwaith wedi ffocysu ar gysylltiadau lleol y caneuon a’r alawon fel, er enghraifft, gwaith Ifor Ceri ym Mhowys, caneuon Sir Benfro, Alawon Fy Ngwlad wedi’i leoli yng Nghaerphilly a Rhondda Cynon Taf, ac Alawon Llanrwst
 • Plygain – ail-sefydlu’r traddodiad canu eiconig Cymreig hwn
 • Carolau Mai – dysgu’r caneuon a’r traddodiadau yn Aberystwyth a Chaerdydd

Traddiatoriaid

Rydym wedi cynnal sawl digwyddiad i bleidwyr achos gwerin a ‘gweithredwyr’ lleol – ein cyn-gyfarwyddydd, Siân Thomas, a fathodd y term ‘traddatoriaid’ ar eu cyfer

 • Ysgwyd ymaith y llwch – symposiwm rhyngwladol i drafod adennill cerddoriaeth o’r archifau
 • Fforwm y Traddatoriaid – diwrnodau o rhwydweithio ac hyfforddiant i glybiau gwerin a threfnyddion
 • Cyhoeddwyr Cerddoriaeth –  symposiwm
 • Ymchwilio i ddefnydd crai – casgliadau o gerddoriaeth yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ieuenctid

Y to ifanc yw dyfodol y celfyddydau gwerin. Dyma esiamplau o waith trac gydag ieuenctid

 • Gwerin Gwallgo – ysgol werin newydd Cymru i bobl ifanc
 • Folkworks – naw gwerinwr ifanc o Gymru yn mynd â’u cerddoriaeth i Durham
 • Ethno – ysgol werin enwog Sweden yn croesawu talent ifanc o Gymru …
 • Degogenod … a’r hyn a ddigwyddodd nesaf
 • Gweithio mewn ysgolion – gweithdai canu, cerddoriaeth a dawns yn Nhorfaen, Gwynedd, Cwmtawe, Caerdydd a Phowys; sesiynau ar y Fari Lwyd yng Nghaerfyrddin, a phrosiect am gynheiliaid traddodiad y sipsiwn yn Sir Benfro.
 • Eisteddfod yr Urdd – trac yn mynychu gŵyl gystadleuol fwyaf Cymru i bobl ifanc
 • Jac y Do –  CD i blant, gan blant

Mae trac yn annog cyfranogi at ein traddodiadau cerddoriaeth, canu a dawns – ledled Cymru, yn y ddwy iaith a gan bobl o bob oedran a gallu.

CYMRYD RHAN

Y celfyddydau gwerin yn y gymuned

 

AR Y LLWYFAN

Creadigrwydd a datblygu artistiaid

 

EIRIOLI

Ar ran y Celfyddydau Gwerin

 

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
©2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org