AR Y LLWYFAN: creadigrwydd a datblygu artistiaid

Prosiectau

Nod y prosiect 10 Mewn Bws oedd ail-ddadansoddi a datgyfrinio cerddoriaeth werin draddodiadol Gymreig drwy ddewis deg cerddor o wahanol ...
DARLLEN MWY

10 Mewn Bws

Ym mis Chwefror bydd pedwar o actau mwyaf disglair cerddoriaeth draddodiadol Cymru yn teithio i’r Unol Daleithiau i arddangos eu ...
DARLLEN MWY

Folk Alliance International

Fersiwn Cymraeg yn dod yn fuan trac has run a series of one-day workshops aimed at part-time and full-time professional ...
DARLLEN MWY

AUR II : Hyfforddiant i Gerddorion

Bydd Dros y Ffin / Beyond The Marches yn dod â rhai o’n cerddorion gwerin cyfoes ifanc gorau ynghyd i ...
DARLLEN MWY

Dros y Ffin

Cyfres o ffilmiau byr gyda rhai o arweinwyr sȋn werin Cymru Ffwrnes Gerdd News ...
DARLLEN MWY

Ffwrnes Gerdd

Ym mis Hydref bydd Cymru yn croesawu WOMEX, digwyddiad masnach cerddoriaeth byd /gwerin/ gwreiddiau a thraddodiadol mwyaf y byd. Ymunwch ...
DARLLEN MWY

WOMEX

The opportunity to represent your country at such a big event and play Welsh music in Welsh to an international audience was a privilege and our profile there as a national group of individual performers from Wales was always evident and a source of real satisfaction.

Chris Jones on Folk Alliance International

Mae trac yn gweithio gyda pherfformwyr er mwyn datblygu ein sîn gwerin ar lefel broffesiynol

DATBLYGU ARTISTIAID

Mae ein gwaith wedi cynnwys trefnu cyrsiau datblygiad proffesiynol preswyl, diwrnodau datblygu perfformiad, mentora a rhagor.

 • WOMEX Rhaglen Datblygu Artist – 13 artist o wyth act yn derbyn hyfforddiant a mentora preswyl cynhwysfawr
 • Aur – diwrnodau o hyfforddiant yn sgiliau’r diwydiant: crefft llwyfan, sain byw, cyfryngau cymdeithasol, technegol/logisteg a marchnata/brandio
 • Diwrnodau cerdd: cyfansoddi caneuon gyda Martin Joseph, trefnu cerddoriaeth werin gyda Sioned Webb
 • Hyfforddiant i diwtoriaid: ehangu posibiliadau ‘gyrfa portffolio’ cerddorion drwy gyfrwng y diwrnod fforwm i diwtoriaid, cyrsiau Trosglwyddo’r Traddodiad a’n cwrs hyfforddi i Diwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol
 • Sicrhau bod artistiaid gwerin Cymreig yn cael sylw: Calan Mai, NATO, Proms Gwerin, Tŷ Gwerin
 • Mae’r Cyfarwyddiadur perfformwyr yn cynnwys rhestr o unawdwyr, deuawdau a bandiau

MENTRAU NEWYDD

Mae prosiectau creadigol trac wedi comisiynu gwaith newydd ac wedi galluogi perfformwyr i ymestyn cyrhaeddiad eu cerddoriaeth.

 • 10 Mewn Bws – roedd y prosiect torri-tir-newydd hwn wedi dod â deg cerddor ifanc o amrywiol gefndiroedd cerddorol at ei gilydd a’u cyflwyno i gelfyddydau traddodiadol – a chynheiliaid traddodiad – Cymru
 • Beyond The Marches/Dros y Ffin – tri cherddor ifanc o Gymru a thri o Loegr yn archwilio’n hetifeddiaeth gyffredin, a’r gwahaniaethau sydd rhyngom (mewn cydweithrediad â PRSf)
 • Ffylantin-tw – aeth Robin Huw Bowen ati i ymchwilio i ddarnau llai adnabyddus o gasgliadau Meredydd Evans a Phyllis Kinney, a chynhyrchu llyfr a CD
 • Clustfeiniau – naw fideo yn darlunio’r traddodiad llafar wrth bod alawon yn cael eu trosglwyddo o gerddor i gerddor
 • Ffwrnes Gerdd – 24 ffilm fer yn dathlu’r ystod o ganeuon, alawon ac artistiaid gwerin
 • Canu yn y Cof – buodd Siân James yn casglu llawysgrifau a chaneuon anhysbys o ogledd Powys
 • Coch Bach y Bala – ‘opera gymunedol’ werin gan Sioned Webb wedi’i lleoli yn Rhuthun, ac wedi’i chyllido gan PRSf

RHYNGWLADOL

‘Rydym bob amser yn ceisio sicrhau nad yw celfyddydau gwerin Cymru yn cael eu cadw’n gyfrinach.

 • Cymru yn Llundain – derbyniwyd gwahoddiad gan EFDSS i gynnal sioe arddangos cerddoriaeth Gymreig yn Cecil Sharp House
 • WOMEX – llwyfanwyd y prif ddigwyddiad Cerddoriaeth Byd hwn yng Nghaerdydd, ac yn dilyn hynny, derbyniodd Olion Byw wahoddiad i deithio i India fel gwestai i’n partneriaid Banglanatak
 • Folk Alliance International – ‘rydym yn cynnal sioe arddangos o dalent Cymru i gynulleidfaoeddd yn yr Unol Daleithiau a Chanada, mewn partneriaeth sy’n cynnwys cyfranogwr o’r Deyrnas Gyfunol gyfan: hyd yn hyn, mae Calan, Olion Byw, DnA, Siân James, Chris Jones, Lowri Evans, Gwyneth Glyn, 9Bach a Georgia Ruth wedi bod yn rhan o’r gweithgareddau
 • Music PEI – partneriaeth yng Nghanada a gyfnewidiodd Kizzy Crawford a Tim Chaisson
 • Association of Festival Organisers – mae trac yn sicrhau bod ein cydweithwyr gwerin yn y Deyrnas Gyfunol yn gwbl ymwybodol o’r datblygiadau cyfredol yng Nghymru drwy fynychu cyhadledd flynyddol AFO

Mae trac yn annog cyfranogi at ein traddodiadau cerddoriaeth, canu a dawns – ledled Cymru, yn y ddwy iaith a gan bobl o bob oedran a gallu.

CYMRYD RHAN

Y celfyddydau gwerin yn y gymuned

 

AR Y LLWYFAN

Creadigrwydd a datblygu artistiaid

 

EIRIOLI

Ar ran y Celfyddydau Gwerin

 

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
©2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org