Ein Gwaith

Fel rhan o’n cefnogaeth ar-lein o’r celfyddydau gwerin yng Nghymru ‘rydym wedi sefydlu tri pharth er mwyn gwneud hi’n hawdd i chi ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei angen arnoch:

  • Ydych chi am logi gwasanaeth artistiaid gwerin proffesiynol neu am gael mynediad at wasanaethau? Mae ein CYFEIRIADUR yn darparu gwybodaeth cyswllt am gerddorion a chwedleuwyr, gwneuthurwyr offerynnau, grwpiau dawns, arweinyddion gweithdai a thiwtoriaid.
  • Beth sydd ‘mlaen? Wedi’i lunio ar gyfer bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae ein rhestr DIGWYDDIADAU yn darparu gwybodaeth am y digwyddiadau gwerin rheolaidd/unwaith ac am byth sy’n cael eu cynnal yng Nghymru.
  • Ydych chi’n awyddus i wybod rhagor am gelfyddydau traddodiadol Cymru? Gallwch ddarllen am eu hanes a datblygiad, gwylio fideos, gwrando ar y sain ac efallai ddysgu ambell i alaw a chân yn ein parth ADNODDAU.
  • Facebook a Twitter: gan ddefnyddio’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ‘rydym yn darparu newyddion cyfredol am y celfyddydau gwerin yng Nghymru, felly dilynwch ni a byddwch yn un o’n ‘ffrindiau’ er mwyn cadw mewn cyswllt. Ymunwch â’n ‘e-newyddion’ ar ein rhestr ebost hefyd!

EIRIOLI

Ar ran y Celfyddydau Gwerin

AR Y LLWYFAN

Creadigrwydd a Datblygu Artistiaid

CYMRYD RHAN

Y Celfyddydau Gwerin yn y Gymuned

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
©2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org