Ein Gwaith

‘Rydym yn annog diddordeb, yn meithrin talent ac yn cyflwyno i’r byd y goreuon ymysg cerddorion gwerin Cymru. ‘Rydym yn cynnal cyrsiau undydd a phreswyl i helpu cerddorion amatur a phroffesiynol fel ei gilydd i wella’u sgiliau, ac i ddatblygu talent ar draws ein celfyddydau traddodiadol. Byddwch yn dod ar ein traws yn gweithio mewn ysgolion, cymunedau, gwyliau ac arddangosfeydd rhyngwladol, yn helpu i sicrhau bod celfyddydau traddodiadol Cymru yn parhau i gyfoethogi bywydau waeth beth yw oedran, cefndir, hil neu iaith y cyfranogwyr. Dyma ychydig fanylion am ein ffordd o weithio, a’r ffyrdd y byddwn yn mynd ati i wneud hynny:

Cyfleusterau ac adnoddau ar-lein i chi

Fel rhan o’n cefnogaeth ar-lein o’r celfyddydau gwerin yng Nghymru ‘rydym wedi sefydlu tri pharth er mwyn gwneud hi’n hawdd i chi ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei angen arnoch:

  • Ydych chi am logi gwasanaeth artistiaid gwerin proffesiynol neu am gael mynediad at wasanaethau? Mae ein CYFEIRIADUR yn darparu gwybodaeth cyswllt am gerddorion a chwedleuwyr, gwneuthurwyr offerynnau, grwpiau dawns, arweinyddion gweithdai a thiwtoriaid.
  • Beth sydd ‘mlaen? Wedi’i lunio ar gyfer bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, mae ein rhestr DIGWYDDIADAU yn darparu gwybodaeth am y digwyddiadau gwerin rheolaidd/unwaith ac am byth sy’n cael eu cynnal yng Nghymru.
  • Ydych chi’n awyddus i wybod rhagor am gelfyddydau traddodiadol Cymru? Gallwch ddarllen am eu hanes a datblygiad, gwylio fideos, gwrando ar y sain ac efallai ddysgu ambell i alaw a chân yn ein parth ADNODDAU.
  • Facebook a Twitter: gan ddefnyddio’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ‘rydym yn darparu newyddion cyfredol am y celfyddydau gwerin yng Nghymru, felly dilynwch ni a byddwch yn un o’n ‘ffrindiau’ er mwyn cadw mewn cyswllt. Ymunwch â’n ‘e-newyddion’ ar ein rhestr ebost hefyd!
cyfeiriadur trac
dyddiadur trac
adnoddau trac

EIRIOLI

Ar ran y Celfyddydau Gwerin

AR Y LLWYFAN

Creadigrwydd a Datblygu Artistiaid

CYMRYD RHAN

Y Celfyddydau Gwerin yn y Gymuned
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org